Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het konijn, van welk dier in fig. 581 A en B, twee doorsneden door het caudale einde der zwarte kern, naar een Weigert- en een karmijnpraeparaat, zijn geteekend, vindt men hetzelfde als hetgeen men bij den mol

Fig. 581 A.

Teekening van een doorsnede door het caudale einde der substantia nigra

van het konijn.

A. Naar een Weiger t-praeparaat. (Beschrijving in den tekst.)

vindt. De fibrae nigrae-mesencephalicae zijn hier niet in een massieven bundel, als bij den mol vereenigd, maar zij verlaten toch in groote getale de laterale afdeeling der zwarte kern (fig. 581 A tr. ni. mes.) en ook in het karmijnpraeparaat (fig. 581 B) is dit zeer goed te zien. Het blijkt daar (fig. 581 B) eveneens, dat zij zich uitbreiden tusschen talrijke pyramide-vormige cellen, die wel niet zoo opeengedrongen liggen als bij den mol, maar toch met elkander een afgrensbare kern vormen, ook hier lateraal geplaatst en ook hier met den naam nucleus lateralis substantiae nigrae aangeduid.

Sluiten