Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dorsale randzóne der zwarte kern van fijne vezels. De andere (b. fig. 583. B) komt, na kruising, inHatsche k's commissuur mediaal binnen en voorziet de mediale helft der dorsale randzóne dezer kern.

Van de laatstgenoemde gaat een deel met M e y n e r t's bundel mede, tot in het laterale ganglion habenulae, de overige vezels blijven meerendeels in de zwarte kern, al gaan er ook enkele in de roode kern over.

Terwijl het experiment van Karplus en Spitzer, de efferente natuur der fibrae nigrae-mesencephalicae uit de laterale kern der substantia nigra heeft aangetoond, leert ons fig. 583, dat een groot deel der fibrae effe-

Fig. 584.

B. Rechter substantia nigra.

Zie verklaring der geabriveerde woorden pag, 198.

rentes tecti, langs twee wegen, afferente vezels naar de zwarte kern toevoeren en haar mediale, dorsale en laterale afdeeling, ten minste in de caudale helft, van merghoudende vezels voorzien.

Bauer heeft derhalve gelijk, wanneer hij deze twee vezel-stelsels scherp tegenover elkander stelt.

De fibrae -nigrae-mesencephalicae (Bauer) zijn met M a r b u r g's fibrae rectae gelijk te stellen, de fibrae mesencephalicae-nigrae (B a u e r) met de fibrae efferentes tecti van Marburg.

In verband met deze verbindingen, heeft éénzijdige wegneming van het mesencephalon bij het konijn, als het die operatie langeren tijd overleeft, een vrij constanten invloed op de gekruiste zwarte kern. Deze is bijv. zeer

Sluiten