Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

einde der zwarte kern ontvangen talrijke vezels uit het mesencephalon: deze vezels, fibrae mesencephalo-nigrae, werpen zich

a. door de commissura meseneephali naar de laterale helft van den dorsalen rand der zwarte kern;

b. door de kruising van Hatschek naar de mediale helft er van.

3°. De substantia nigra zendt talrijke korte verbindingen naar de roode kern en naar de formatio reticularis tegmenti.

Dit caudale deel der substantia nigra is bij alle zoogdieren aanwezig. Bij het konijn geldt dit ongeveer tot daar, waar de tractus peduncularis transversus binnen komt.

Dit caudale gedeelte ontvangt een omvangrijken vezel-toevoer uit direct zintuigelijke vezel-bundels.

Over den tractus peduncularis transversus, die met den tractus opticus, na exstirpatie van het oog, bij het konijn te gronde gaat, werd reeds gesproken. Die tractus maakt vele verbindingen met de mediale en de medio-dorsale afdeelingen van het caudale einde der zwarte kern.

Maar ook de beide lemnisci zenden er een groot aantal vezels heen, zooals men gemakkelijk kan vaststellen na elke éénzijdige verwonding in het tegmentum der oblongata. Om dit te doen uitkomen is fig. 584 geteekend.

Een steek door het rechter corpus trapezoides heeft (fig. 584. A) tevens den rechtszijdigen lemniscus medialis getroffen. Als gevolg van dien steek (zie ook fig. 283. A, deel II) degenereeren beiderzijds met M a r c h i-methode, de dwarse vezels van het corpus trapezoides met de laterale afdeeling van den lemniscus lateralis (fig. 584bis. B). Zoodra deze, bij den overgang naar den achtersten heuvel van het mesencephalon, langs het meest caudale einde van de laterale kern der substantia nigra, strijkt, geeft de lemniscus lateralis talrijke vezels daaraan af (fig. 58ébis. C). Zij zijn vezels uit het gebied van den N. octavus.

Voorts degenereert de lemniscus medialis, die vooral in zijn laterale afdeeling getroffen is, opwaarts.

Deze vezels scharen zich, zoodra zij ter hoogte van den hersensteel dorsaal van de substantia nigra komen, langs haar dorsalen rand (fig. 584bis. C, D, E) en geven er voortdurend vezels aan af. Dan gaan zij gedeeltelijk door naar den thalamus, gedeeltelijk naar het middelste merg van het mesencephalon.

Aldus ontvangt het caudale einde der zwarte kern langs den dorsalen rand een groot aantal vezels, die proprio-receptieve, zoowel als tactiele en vitale impulsen aandragen.

Eindelijk leert al het normale praeparaat, dat de pedunculus mammillaris in de caudale afdeelingen in voortdurende uitwisseling van vezels staat met de mediale kern der substantia nigra, en hetzelfde geldt in meer proximale niveaux van den fasciculus retroflexus en van den bundel van v o n G u d-

Sluiten