Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kern bezitten geen cellen meer. Dit experiment heeft dus dezelfde beteekenis als fig. 586 bij het konijn.

Op experimenteele gronden staat derhalve vast, dat bij konijn en hond het caudale deel der zwarte kern, het spino-mesencephale aandeel zich langs

Fig. 592.

Vier sneden, die een overzicht geven van een haard, welke den nucleus pallidus heeft verwoest, zonder den hersensteel in sterke mate te kwetsen.

den medialen rand der kern verder frontaalwaarts uitstrekt dan langs den lateralen rand.

Maar wanneer F e r r a r o meent, dat alle cellen van het neo-nigrum verbindingen met het striatum maken, dan geldt dit slechts voor het konijn, niet meer voor hond en kat en allerminst voor den mensch.

Sluiten