Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er loopen echter daarin niet alleen centrifugale vezels, ook centripetale. Na lang bestaande haarden kunnen door axipetale degeneratie, zoowel de vezels als de cellen der centripetale systemen geheel verdwijnen.

Juist om he^ geduchte celverlies in beide gevallen in de substantia nigra waargenomen (zoowel in fig. 566 als in fig. 569) moet men aannemen, dat het centripetale stelsel eer machtiger is dan het centrifugale.

\ ooral geldt dit voor de nigro-pallidaire verbinding, die gepaard ging met totaal celverlies in de dorsale middenafdeeling der zwarte kern (fig. 593). Maar ook de minder sterke nigro-corticale verbindingen zijn in beide gevallen, op verschillende wijzen tenietgegaan, al naar gelang de plaats der in den hersensteel overgebleven vezels. Ook deze centripetale systemen, bepaaldelijk die voor den nucleus pallidus, loopen in den verdwaalden bundel met de centrifugale samen.

Het stratum intermedium der zwarte kern is dus zeer ingewikkeld. Daarin loopen le. pedunculi lemnisci uit opercula en nucleus pallidus, 2e. centrifugale systemen uit opercula en nucleus pallidus voor N. subthalamicus en substantia nigra, 3e. centripetale systemen uit de zwarte kern voor nucleus pallidus en opercula.

In fig. 597 is het neo-nigrum met zijn verbindingen in schema gebracht. Dit schema beoogt overzichtelijk te blijven. Wilde men daarin alles tot uitdrukking brengen, dan zou de teekening al te verward worden. Er is dus geen rekening mee gehouden, dat al die verbindingswegen door elkander heen grijpen. Vastgelegd is, dat de verbindingen der zwarte kern met den nucleus pallidus dorsaal liggen van die met den cortex cerebri, ofschoon zij door elkander heengaan. Evenzoo, dat de verbindingen met de frontale hersenen mediaal, die met de parietale hersenen in het midden, die met de temporale hersenen lateraal zijn geplaatst, ofschoon ook daarin een zoo strenge localisatie slechts in beginsel geldt.

^ eggelaten zijn alle verbindingen, die door het stratum intermedium heentrekken om in den lemniscus over te gaan.

\ an de centrifugale, uit nucleus pallidus en cortex ontsprongen, banen voor de substantia nigra, van de cortico-nigrale en pallido-nigrale banen dus, is alleen het begin geteekend (zwart), omdat men zich gemakkelijk kan voorstellen, dat deze stelsels in beginsel denzelfden weg in omgekeerde richting volgen, als de stelsels, die door de zwarte kern naar nucleus pallidus en cortex worden uitgezonden. Laatstgenoemde'zijn rood geteekend.

Massief rood is het machtige stelsel uit de substantia nigra naar het striatum geteekend, het nigro-pallidaire stelsel. Het is met I aangegeven, ontspringt uit de dorsale celmassa's der kern, reikt ver frontaalwaarts en gaat deels door de ansa lenticularis, deels door het kam-systeem in h2 naar den nucleus pallidus en het striatum.

Gestippeld zijn de drie minder machtige nigro-corticale wegen aangegeven. Het nigro-tem'porale stelsel loopt in de laterale afdeeling van het striatum intermedium, ontspringt uit de ventrale cellen der neo-laterale kern.

Sluiten