Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cortex-striatum worden weggenomen. Dit gedeelte is in § 3 als neo-nigrum beschreven.

Het palaio-nigrum wordt echter daardoor niet gedeerd.

Dit ontvangt een groot aantal aanvoerende vezels uit kernen van de verschillende zintuigszenuwen. Het kan deze impulsen overdragen langs fibrae nigrae-mesencephalicae naar liet mesencephalon en aldus weer indirect met de 100de kern in verbinding treden. Bovendien brengt een groot aantal fibrae nigrae-rubrales directe verbindingen tusschen zwarte en roode kern tot stand.

Bij de bespreking der substantia nigra is dan ook uiteengezet, dat het ons geenszins onmogelijk toeschijnt, wanneer het lijden der zwarte kern bc teekenis kan hebben voor een even diepe als elementaire bewegingsstoornis, die als alterneerende tremor bij paralysis agitans kan worden waargenomen.

De mesencephale afdeeling der zwarte kern — het palaio-nigrum — behoort dus eveneens tot het groote geheel van hetwelk het pallidum en het palaiorubrum uitvoerwegen naar het ruggemerg uitzendt.

Maar zelf bezit het palaio-nigrum, zoomin als het neo-nigrum uitvoerwegen naar het caudale zenuwstelsel.

Naast en tegenover de roode en zwarte kernen staat echter de kern van L u y s.

Het wegnemen van groote of kleine hersenen heeft geen invloed op de vezels of de cellen dezer kern. Eerst als het striatum mede is verwijderd gaat een groot aantal \ ezels en een kleiner aantal cellen daarin te gronde, maar zelfs de verwijdering van cerebrum + striatum + cerebellum is niet in staat de meerderheid der cellen te gronde te doen gaan.

Daarentegen staat de kern van L u y s door belangrijke verbindingen (de bundel van Morgan) in verband met de substantia grisea centralis en met het palaio-nigrum van beide zijden en zij is door een krachtig commissuur-systeem met die der andere zijde verbonden.

Physiologische experimenten van KreydlenKarplus hebben haar leeren kennen als een kern, langs welke sympathische pupil-innervatie wordt geleid.

Mogelijk is het dat door de kern van Luys verbindingen met het autonome zenuwstelsel worden aangehaakt aan het groote cerebello-cerebrale systeem, van welke ook roode en zwarte kern deel uitmaken.

Maar dit systeem kan eerst in zijn geheel worden overzien, als in het volgende hoofdstuk ook het striatum behandeld is.

Sluiten