Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■— praedorsalis 16, 17, 19, 104, 106, 196

— retro-flexus Meynert 5, 7, 8, 9, 13, 14, 21, 24, 26, 30, 52, 54, 68, 77, 79, 80, 89, 101, 103, 105, 109, 110, 111, 114, 116, 117, 120, 121, 126, 129, 195, 196, 197, 199, 201,

205, 243

— Vicq d'Azyr 7, 8, 9, 12, 13, 25, 52, 68, 77, 79, 116, 117, 125, 126, 132, 141, 144, 145, 146, 153, 155, 235, 239

Ferraro 186, 188, 207, 209, 211, 213, 216

— 's kernen van het neo-nigrum. . . . 207 Zie ook: nucleus.

Fibrae. Zie ook: vezels.

— efferentes tecti (Marburg) 199

— mesencephalicae-nigrae 111, 195,

198, 200, 201, 205 -— nigrae-mesencephalicae (Bauer)

189, 190, 191, 192, 195, 198, 199

— rectae (Marburg) 190, 199

Fibres ondulées (Cajal) 189

Fleclisig' 122, 159

Bundel van —• (Bundel vom Fusz zur Haube = pedunculus lemnisci

lateralis) . 222

Foix 186

Fontaine-straling (Meynert) 16, 17, 30, 35, 39, 47, 57, 61, 63, 89, 92, 103,

104, 110, 198 doorsnijding van de — 43, 58, 59, 64,

69, 71, 76

Foramen Monroi 138, 139

Forel 12, 43, 132, 185, 235, 236, 237, 244

bundel BATh. van — 237

bundel van —. Zie: veld h, h,, h„ van Forel.

kruising van ■—. Zie: decussatio van Forel.

FormaUo reticularis medullae oblongatae

178, 179

— reticularis pontis 182, 184, 229

— reticularis tegmenti 8, 16, 123, 169, 171, 175, 186, 189, 191, 198, 200,

201, 230

Fornix 8

Frontaalkwab.

Verbinding van — met N. ruber. . . 138

G.

Gall 185

Ganglion geniculatum laterale 52, 111.

128, 131

geniculatum mediale 52, 54, 111,

189, 194

- habenulae 5, 7, 9, 10, 80, 116, 120,

126, 131, 199

— interpedunculare 5, 9, 13, 14, 17,

LI, 21, 30, 189, 191, 193, 194, 196, 197 subthalamicum. Zie: Nucleus Luys.

Ganser 140, 189

Gehuchten, (van) 57, 196

tractus tecto-bulbaris van — 196

tractus tecto-pontinus van — 196

tractus tecto-reticularis van — 196

Oitterschicht van den thalamus 125

Globus pallidus van den nucleus lentifor-

mis 7, 9, 138

Zie ook: Nucleus pallidus.

Gudden, vön 43, 195, 196

bundel van .— 201

Guillain 105

Grünfeld 83

— 's tractus strio-rubralis. Zie: Tractus.

H.

Haenel 106

Halban 105

Hatsehek 15, 20, 26, 27, 29

decussatio —. Zie: decussatio.

— 's pars magno-cellularis N. ruber

34, 66, 68 —■ 's pars parvo-cellularis N. ruber

21, 34, 48, 66, 68 Haupt-zellen in de roode kern van von

Monakow 168

Hemispheer.

exstirpatie van de — 44, 83, 84, 85,

87, 89, 92, 182, 205, 213, 226, 249

haard in — 146, 151, 152, 217,219

Henle 236

Hersenstam.

doorsnijding van den — 50

Hersensteel. Zie: pedunculus cerebri.

Hilus van den nucleus ruber. Zie: nucleus ruber.

Horteg'a 73

Hypothalamus 1, 2, 3, 7, 9, 12, 14, 52, 53, 54, 77, 79, 81, 97, 115, 116, 122, 123, 124, 127, 132, 144, 145, 147, 148, 153, 186, 211, 212, 231, 237,

238, 243, 245, 247

haard in den — 106

vaatziekte van den — 233

Hypothalamus diencephali 235

Sluiten