Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Infeld 105

Infundibulum 7

J.

Jakob 186

Jong, de 234

K.

Kam-systeem van Edinger (tractus striopeduncularis) 7, 12, 116, 122, 123, 140, 142, 144, 153, 154, 158, 222, 223,

224, 227, 238, 247, 248, 249, 250 Karplus 186, 188, 189, 199, 207, 249, 251, 254 Kern. Zie ook: nucleus.

— van Stilling = witte kern 15, 16, 24, 26, 27, 29, 69, 101, 102, 103,

162, 164, 165, 167, 169, 170, 181 zwarte —. Zie: substantia nigra.

Kleist, von 234

Kodama 246

Kölliker 140, 186

Kreidl 249, 251, 254

L.

Ladame 108

Lamina medullaris completa nuclei pallidi 139

— medullaris incompleta nuclei pallidi 139

— medullaris limitans nuclei pallidi 138

— medullaris ventralis thalami 235,

237, 23!»

Langley 186

Lemniscus 16, 25, 33, 69, 71, 89, 92,

96, 104, 112, 181, 197

doorsnijding van den — 43

pedunculi — (Déjérine) 221

vernieling van den — 61, 105

— vezels 35

Lemniscus lateralis 16, 30, 39, 57, 58,

59, 62, 76, 90, 165, 201, 203

vernieling van den — 44

Lemniscus medialis 17, 24, 30, 46, 58, 76, 100, 101, 109, 110, 111, 186,

189, 196, 197, 198, 200, 204, 239

atrophie van den — 90, 91

laterale afdeeling van den — (Edinger)

195, 198

mediale afdeeling van den — (Edinger)

195, 198

steek in den — 201

vernietiging van den — .... 44, 57, 63

I'Cwy 186

Lissajous 234

Lobus olfaclorius 7

Locus coeruleus 187

— niger crurum cerebri (Vicq d'Azyr) 185

Lothar 186

Luys 7, 185, 236, 254

kern van —. Zie: nucleus.

M.

Magnus - 87

Mahaim 39, 41, 43

Marburg 190

— 's jibrae efferentes tecti 199

— 's fibrae rectae 190, 199

Marie, Pierre 105

Masuda 168

Medulla oblongata. . . 2, 162, 168, 184, 229

doorsnijding der — 44, 46, 47, 49, 53, 108 Medulla spinalis.... 2, 162, 180, 184, 229

halfzijdige verwoesting der - - 108

Mergmantel.

latero -dorsale — der roode kern 112

Mergstrepen. Zie: striae medullares. Mesencephalon 5, 33, 51, 96, 104, 181,

188, 201, 229, 231, 233

doorsnijding van het - - 66, 74

exstirpatie van het - -.. 44, 61, 62, 199

steek in het — 58, 60

vernieling van het — 200

Meynert 2, 116, 140, 185, 186, 236

decussatio —. Zie: decussatio. fasciculus —. Zie: fasciculus retroflexus.

fontaine-straling van —. Zie: jontainestraling.

— 's pedunculus lemnisci medialis. . 222

Mingazzini 186, 187, 246

Mirto 186, 187, 188, 253

Monakow, von 15, 20, 29, 34, 35, 37,

43, 48, 57, 61, 65, 73, 107, 108, 110, 111, 167, 168, 182, 186, 188,

219, 246

— 's cornu laterale van den nucleus ruber 39

Hauptzellen van — 168

— 's latero-ventrale randzone van den

n. ruber 102

— 's nucleus dorso-reticularis N. rubri 41

— 's nucleus gelatinosus N. rubri.. . 41

Sluiten