Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spitzer 186, 188, 189, 199, 207

Stamgangliën 150, 155, 157, 223

Stilling- 15

witte kern van —. Zie: kern.

Stratum intermedium substantiae nigrae 2, 185, 186, 187, 189, 209, 221, 222,

223, 224, 225, 227, 234, 235,' 238 Stria medullaris thalami

— intermedia 79

— ventralis 79^ 242

Stria olfactoria lateralis 7

Striae medullares striati jq

Striatum 4, 9, 10, 14, 82, 83, 97, 116,

124, 138, 139, 151, 152, 171,' 188,'

205, 233, 238

aanleg van het — 4

exstirpatie van het — 44, 83, 84, 85, 87, 90, 168, 182, 203, 213, 217, 219,'

226, 246, 249, 250 Substance noireatre du cerveau (Gall).. 185 Substantia gelatinosa centralis medullae. 3

— grisea centralis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 24, 30, 68, 71, 76, 97, 111, 114, 118, 138,

190, 203, 209, 211, 235, 249, 251

— nigra Sömmeringii 1, 3, 9, 12, 13, 14, 16, 24, 42, 52, 101, 103, 112, 123, 141, 147, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 208, 211, 212, 214, 215, 218, 220, 221, 222, 223, 225, 229*

233, 234, 289

Nuclei —. Zie: Nuclei.

stratum intermedium —. Zie: Stratum.

ten opzichte van

hemispheren-haard 90, 91, 148, 154,

226, 227

striatum-haard .... 217, 218, 226, 227

thalamus-haard 128, 131

Substantia perforata 138

Syndrome du corps strié 233 |

Systemen. Zie ook: tractus.

cortico-rubrale 99

fronto-rubrale 122 161

pallido-rubrale 122 158

nigro-jrontale 229

nigro-parietale 229

rubro-corticale 86, 89, 97, 99

rubro-fugale 83, 125, 160

rubro-petale 83, 125, 160

rubro-tegmentale 97

rubro-thalamische. . . . 85, 86, 89, 97, 161

T.

Tegmentum.

- van den hersensteel 1 2

vernieling van het — 43, 44, 66,

67, 104, 105

— van de VaroVs-brug 2

vernieling van het— 108, 162, 167, 168

Tetriakow 186, 234

| Thalamus opticus 50, 80, 90, 125, 126, 128, 137, 138, 139, 141, 144, 146,'

148, 152, 155, 157, 163, 201

exstirpatie van den — 87 89

Gitterschicht van den — 125

haard in den — 56, 125, 129, 131,

132, 136, 150, 182 lamina medullaris ventralis van —.

Zie: lamina. stria intermedia thalami. Zie: stria.

Thalamo-cortex 230

Tractus centralis tegmenti (Bechterew) 123, 168, 169, 171, 172, 173, 175,

177, 230, 232

— cortico-nigralis 205, 227, 228

— cortico-rubralis .. . 121, 124, 127, 143 —• fronto-rubralis 127, 153, 154, 156,

158, 159, 160, 184,' 230

— latero-pontinus (Schlesinger) 186

— nigro-corticalis 205, 227, 228

— nigro-pallidaris.. . 205, 227, 228, 240 opticus 52, 111, 131, 138

vernieling van den — 217

— pallido-nigralis 205, 225, 227, 228, 240 -— pallido-olivaris 133

— pallido-reticularis 123, 173, 183

•— pallido-rubralis 123, 126, 142, 150,

154, 156, 160, 161, 184, 230, 240

— pallido-rubro-olivaris 175,176, 178,

179, 182, 184, 230

— pallido-rubro-reticularis 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184,'

230, 231, 232, 233

— pallido-rubro-tegmentalis. . . . 179, 230

— pallido-spinalis. Zie: tractus strioolivaris en tractus thalamo-spinalis.

— pallido-subthalamicus 225

- pallido-tegmentalis 168, 169, 170,

172, 174, 177

— peduncularis transversus 68, 194,

195, 196, 201, 204, 205, 207, 208

— reticulo-striatalis 173

- rubro -corticalis (parietalis) 120,

121, 124, 125, 126, 127, 129, 144,

150, 156, 159, 160, 161, 182, 184

Sluiten