Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kan echter ook bij een lobaire atrophie der hersenen, de lucht zoowel in de subarachnoidale ruimten als in de kamer te zien krijgen, als men van den lumbalen zak uit de lucht injicieert.

Dit is in fig. 608 B. geteekend. Ook hier is de positieve afdruk van een negatief weergegeven, genomen bij een lijderes aan zulk een lobaire atrophie. Men ziet in de eerste plaats welk een groote hoeveelheid lucht in de cysternen is gekomen, die in het occipitale gedeelte een sterke schaduw geven. Tevens is er door de belangrijke atrophie van de frontale hersenkwab een luchtschaduw van grooten omvang, welke tusschen de voorhoofdswindingen is ingedrongen, die dientengevolge zichtbaar worden. Eindelijk ziet men de

B

Fig. 60S B

lucht, wederom in den rechter lateralen ventrikel en herkent daarin een middenstuk (a), een voorhoorn (b) gedeeltelijk door de luchtschaduwen over de windingen van de voorhoofdskwab bedekt, een achterhoorn (c) en een onderhoorn (d).

Maar ook in talrijke andere gevallen kan deze z.g. ventriculo-graphie van belang zijn. In moeilijke gevallen, wanneer hersengezwellen aan één zijde den lateralen ventrikel of één zijner hoornen dichtdrukken, kan zij de diagnose helpen stellen. Zij kan de beslissing brengen, of een hersengezwel al dan niet van hydrocephalus internus wordt vergezeld.

Er is echter nog een belangrijk punt, waarop bij de bespreking der hersenventrikeis de aandacht moet worden gevestigd. Niet alleen hun vorm is belangrijk en in de kliniek is de kennis van de verandering in dien vorm

Sluiten