Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blauw ook pyrrhol-blauw behoort, heeft Goldmann deze grofkorrelige cellen dan ook „pyrrholcellen" genoemd.

Men kan echter de vitaal-kleuring door intraveneuse injectie opvoeren en in eenige dagen opnieuw een dergelijke hoeveelheid trypaan-blauw in de ader spuiten.

Het zenuwstelsel blijft altijd wit. Het dier reageert met geen enkel ziekteverschijnsel op de injectie. De tela evenwel wordt blauw. Nadat de pyrrhol-cellen verzadigd zijn, begint zich de blauwe kleur ook aan de granula der kliercellen te hechten. Het lumbaalvocht wordt echter niet blauw.

Zoodra echter een 1 % trypaan-blauwoplossing in den lumbalen duraalzak, of in de subarachnoidale holte der hersenen wordt ingespoten, wordt het beeld van het geïnjicieerde dier een geheel ander.

Reeds een hoeveelheid van1/2cM3., ingespoten in den duralen ruggemergszak, is voor het dier een doodelijke dosis. Met de pia-uitloopers indringend in het ruggemerg kleurt het al spoedig de zenuwcellen en het geheele zenuwstelsel wordt blauw gekleurd. Zelfs als er in de hersenen nog schijnbaar ongekleurde plekken overblijven, vindt men er toch enkele gekleurde gangliën-cellen.

Uit deze onderzoekingen van Goldmann volgt dus voor de kennis der functie van de tela chorioidea een tweede feit.

Behalve dat de tela een stof, met name glycogeen blijkt te kunnen opzamelen en in het zenuwstelsel verdeelen, bezit het in zijn weefsel elementen, met name de pyrrhol-cellen, die stellig bepaalde stoffen kunnen opnemen en daardoor afweren van het zenuwstelsel, dat er door geschaad kan worden. Zijn de pyrrhol-cellen verzadigd, dan vervullen ook de kliercellen een analoge functie. De tela wordt blauw, maar het zenuwstelsel blijft ongedeerd en het dier leeft zonder ziekteverschijnselen voort, als de schadelijke stof door het bloed wordt ingevoerd. Zoodra echter de vitale kleurstof onmiddellijk met het zenuwstelsel in aanraking wordt gebracht, kleurt zich het zenuwstelsel blauw en het dier sterft.

Geheel in den gedachtengang van E h r 1 i c h, de vader van de- leer der werking van vitale kleurstoffen, vormt dus de tela chorioidea een barrière die de schadelijke bestanddeelen in — Goldman n's proeven het trypaanblauw — tegenhoudt en het zenuwstelsel er voor beschermt. Deze barrière weert een groot aantal stoffen af. Iodkalium langs het darmkanaal of langs de bloedbaan in het lichaam gebracht, wordt niet in het lumbale vocht teruggevonden (Sicard). Evenmin kwikzouten (R o t k y). Het ligt dus voor de hand, dat de tela chorioidea in de therapeuthische behandeling van ziekten van het zenuwstelsel, een rol van "groote beteekenis moet spelen.

Von Monakow is de man geweest, die voor de eerste maal een poging heeft gedaan om de hierboven beschreven eigenschappen der tela chorioidea te vereenigen in een algemeene hypothese over de functie, die de tela chorioidea, de ependym-cellen der kamerwanden en een bepaald gedeelte der reticulaire uitloopers der gliacellen bij de stofwisseling in het zenuwstelsel zou kunnen spelen.

Sluiten