Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de capsula externa, en de mediale begrenzing in de capsula interna heeft leeren kennen, doet ons de sagittale snede, de dorsale en ventrale grenzen van het striatum zien. De dorsale grens van den nucleus caudatus is voor zoover zij niet door de kamer wordt gevormd, de substantia grisea centralis, het stratum subcallosum en de fasciculus fronto-occipitalis. Zij vergezellen

Fig. 612.

Een frontale dwarse doorsnede, loodrecht op de lengte-as der menschelijke hersenen, op het oogenblik, dat de hersenbalk door de middellijn heenbreekt en de laterale ventrikel nog niet is geopend. (Beschrijving in den tekst.)

den nucleus caudatus, zoolang zij in den voorhoorn en in het middenstuk van den ventriculus lateralis uitpuilen. Zij gaan met haar in den onderhoorn om dan aan haar ventrale zijde te komen.

De dorsale grens van de lenskern blijft de capsula interna. Maar de ventrale grens wordt door de ansa lenticularis, de commissura anterior

Sluiten