Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de volgende doorsnede, die in fig. 622 geteekend is uit dezelfde reeks van transversale doorsneden, welke in de voorafgaande figuren werden weergegeven, zetten de hier beschreven verhoudingen zich voort. Deze doorsnede raakt den hypothalamus in zijn grootsten omvang. Men herkent er in de substantia nigra (fig. 622 s. ni.), den nucleus subthalamicus (fig. 622 n. sth.) en de zona incerta (fig. 622 hx en h2).

Men ziet verder dat de omvang van het striatum voortdurend afneemt. Het

Fig. 622.

Een frontale doorsnede, uit dezelfde reeks en in dezelfde richting als de fig. 614—618, welke den hypothalamus door zijn grootsten omvang treft. (Beschrijving in den tekst.)

putamen is veel kleiner geworden en de laterale vlakte, die niet meer door een claustrum van het occipitale einde der insula wordt gescheiden, neemt een eigenaardigen gelobden vorm aan (fig. 622 put.), omdat het doorbroken wordt door smalle dwarsbalken van vezels, die weldra breeder zullen worden en het putamen in brokken zullen oplossen (zie ook fig. 623). De nucleus pallidus wordt nog alleen door P2 vertegenwoordigd, en wat er van P3 is overgeschoten, bevindt zich in de grijze strooken, dorsaal van den tractus opticus gelegen (fig. 622 P3).

WINKLEB V. 4

Sluiten