Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 630.

Twee sneden door den wand van het pallium in verschillende stadiën van ontwikkeling.

A. door den pallium-wand van een foetus van 27 m.M.

B. door den pallium-wand van een foetus van 55 m.M.

a. = ependym-laag. &.= binnenste matrix-laag en

c. = buitenste matrix-laag. Zij zijn van elkander door een vaatrijke laag x. gescheiden.

d. = schors + vezelaanleg.

d. 1—4 = verschillende

gedeelten ervan.

e. = helle zone onder de

pia mater p. m. = pia mater. V. I. = ventriculus lateralis (zie de beschrijving in den tekst).

Sluiten