Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lateralen wand van dit hersenblaasje een knobbelvormige verdikking ontstaan, die zich in den ventrikel voorwelfde en al spoedig door een groeve, daar x genoemd, in twee knobbels werd onderverdeeld. Die tweeknobbelige aanleg groeit tot het striatum uit.

Hetzelfde vindt men terug in de doorsneden der hersenen van een foetus van 27 m.M. van welke in fig. 631 een drietal teekeningen zijn afgebeeld, omdat de sneerichting een eenigszins andere is dan die, waarin de foetus

Fig. 631 A.

Drie teekeningen van doorsneden door de hersenen van een foetus van 27 m.M. lengte. De sneerichting is loodrecht op de lichaams-as.

A. door het meest ventrale of vooreinde van liet telenceplialon.

B. door het foramen Monroi.

C. door het occipitale einde van het telenceplialon.

/. M. — foramen Monroi. jiss. Mo. = sulcus Monroi. x. = scheidingsgroeve tusschen de beide knobbels van het striatum. y. = scheidingsgroeve tusschen den pallium-wand en den lateralen knobbel van het striatum. V. III., V. lat. = ventriculus tertius en ventriculus lateralis. tel. = telenceplialon. str. = striatum.

van 25 m.M. was getroffen. Door de sterke kopbuiging van het laatstgenoemde is het telencephalon bijna in een horizontale richting geraakt.

Toch ziet men in fig. 631 A, dat in den ventralen wand van het telencephalon de aanleg van het striatum met een knobbelvormige verdikking begint. Voorts ziet men, dat, evenals in fig. 629, ook in fig. 631 B. de groeve x dezen knobbel in tweeën deelt, dat een laterale groeve, de groeve v de verdikking afscheidt van den pallium-wand en dat door een mediale groeve, de sulcus Monroi (fig. 631 B. fiss. Mo.) de knobbel wordt afgescheiden van het diëncephalon. Deze knobbels dringen den ventriculus lateralis voor zich uit en vernauwen hem.

Sluiten