Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frontaal van deze snede vindt men nog geen merg; nergens, noch in de frontale windingen, noch in den balk, noch in het striatum.

Voorts is in deze snede met den balk ook de commissura anterior nog geheel mergloos. In het septum pellucidum vindt men enkele zwak merghoudende vezels, die tot het fornix-gebied behooren. In de spaken van de frontale windingen is in fig. 640 een spoor van mergvorming zwak zichtbaar en in verband daarmede begint er ook een aanduiding van merg in het voorste been der capsula interna te verschijnen.

De nucleus caudatus en het putamen, alsmede het stratum subcallosum zijn volkomen mergloos. Men vindt een aanduiding van fijne merghoudende vezels in de frontale pool van het binnenste lid van den nucleus pallidus, maar ook hier is de mergvoorziening uiterst gering te noemen. Goed merghoudend is eigenlijk alleen de stria olfactoria lateralis, ofschoon ook de gyrus olfactorius medialis rondom de kerngroepen van E d i n g e r's snuffelorgaan met mergontwikkeling is begonnen.

Veel verder voortgeschreden is de mergscheede-vorming als men occipitaal-waarts gaande, de gyri centrales nadert. In fig. 641 is een snede afgebeeld, die door het achtereinde van het chiasma nervorum opticorum gaat en het voorste einde van den thalamus treft.

De doorsnede kan vergeleken worden met fig. 616. Ook in deze doorsnede zijn de spaken der frontale windingen nog zeer weinig voorzien van merghoudende vezels. Maar toch begint er in den balk een aanduiding van mergontwikkeling te komen, en in de capsula interna, van welke hier het voorste en achterste been worden getroffen, is de mergvorming verder voortgeschreden dan in fig. 640 het geval was. De commissura anterior heeft geen merg, ook het fornix-stelsel, zoowel de fimbria fornicis en vooral de columna fornicis descendens bezitten nog slechts enkele gemyeliniseerde vezels, ten gevolge waarvan daar de mergvorming even zichtbaar wordt.

De nucleus caudatus en het putamen zijn eveneens practisch gesproken, volkomen mergloos. Wel is daarentegen de capsula externa duidelijk in het bezit van eigen merghoudende vezels.

Evenwel is in den nucleus pallidus, bepaaldelijk in de buitenste geledingen, de myelinisatie verder gevorderd. Een stevig gemyeliniseerde lamina medullaris externa scheidt hem van het putamen af. De eigen vezels der buitenleden zijn merghoudend. Zij zetten zich, de mediale punt der capsula interna doorborend, voort in den pedunculus thalami inferior, deels omkringen zij in sierlijke bogen van merghoudende vezels het binnenlid van den nucleus pallidus. om evenzeer in den pedunculus inferior thalami over te gaan.

De pedunculus inferior thalami (fig. 641 p. inf. th.) is merghoudend en neemt zijn oorsprong uit drieërlei vezelstroomingen.

1. uit de buitenste geleding van den nucleus pallidus gaan dorsaal van de hier zeer frontaal aangesneden mediale geleding, tusschen deze kern en de capsula interna, merghoudende vezels, die onmiddellijk tegen de merglooze mediale pool der capsula interna aan zijn gelegen. Deze lamina

Sluiten