Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In fig. 645—fig. 647 zijn voorts een vijftal horizontale doorsneden door de hersenen van dit konijn afgebeeld, wier bedoeling is een toelichting te geven van de uitbreiding der verwonding, die aan een ononderbroken serie is onderzocht.

In fig. 645 A (No. 119 der serie) is een snede afgebeeld, die de hersenbasis treft door het infundibulum en het chiasma opticum. Het chiasma, alsmede de tractus en de nervus opticus zijn volkomen ongedeerd gebleven en de vezels er van zijn zonder eenig spoor van atrophie. Immers de steek dringt, zooals uit fig. 646 en fig. 647 blijkt, door het corpus geniculatum mediale

Fig. 644.

Stereoscopische afbeelding der verwonding bij een konijn, waar het tegmentom pedunculi cerebri aan de linker zijde is doorsneden (zie tekst).

caudaal van het corpus geniculatum laterale in den hersensteel en kwetst de radiatio optica volstrekt niet.

Voorts ziet men in het infundibulum het ventrale gedeelte van het corpus mammillare getroffen. Daarin is reeds zichtbaar de geringe atrophie van den neerdalenden fornix-bundel, die op rekening mag worden gesteld van de afsnijding van een gedeelte van den Ammons-hoorn, tengevolge waarvan de fimbria fornicis, die hij draagt, geatrophieerd is (zie fig. 646 en fig. 647).

Het meest belangrijk in deze snede is echter het basale gedeelte der hemisphaer, die door haar occipito-temporale afdeeling is getroffen. Aan de Imker, geopereerde zijde is zij kleiner dan rechts. Het meest verkleind is echter het subiculum cornu Ammonis (fig. 646 A. c. am.), alsmede de kern, die dorsaal van den verwijden onderhoorn des la teralen ventrikels ligt (fig. 646 A. am.). Deze kern is de aan het basale stuk van het striatum grenzende amandelkern;

Sluiten