Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Links is hij in belangrijke mate kleiner dan rechts. Straks zullen wij echter zien, dat er reden is voor de onderstelling, dat een belangrijk occipitaal stuk der hier nucleus caudatus genoemde kern, het voorstuk van den nucleus lentiformis is. Deze lenskern mist dus de frontale aanzwelling, die voor den mensch zoozeer kenmerkend is. De laterale ventrikel is, mede in verband met de verkleining van het striatum, in sterke mate, vooral in zijn occipitale gedeelte, verwijd.

De linker thalamus is verkleind en tengevolge van de atrophie der lateroventrale afdeeling is de nucleus anterior, waarin de pedunculus inferior thalami en de bundel van V i c q d'A z y r hun eindpunt of oorsprong vinden, naar beneden gezonken. Slechts de bundel van M e y n e r t, ongedeerd, is nog zichtbaar. Hij gaat naar het nog niet getroffen, in het occipitale thalamusgedeelte gelegen, ganglion habenulae.

Voorts gaat de snede door de basis der beide heuvels van het mesencephalon, die van de hersenbasis zijn afgescheiden en klieft tevens den tusschen thalamus en deze heuvels gelegen nucleus praebigeminalis.

Wanneer men thans de hoofdzaken der beschrijving in de vorige bladzijden gegeven, samenvat en de conclusies er uit trekt, dan heeft men het volgende verkregen.

Er is in de eerste plaats een deel der temporo-occipitale hersenschors vernield geworden, waardoor de verlangde operatie mogelijk werd gemaakt, en de hersensteel gekliefd kon worden. Deze snede spaart het corpus geniculatum laterale en deert ook het daarop gelegen aandeel der radiatio optica niet (fig. 647 A). Dientengevolge gaat er een intacte optische straling in de corona radiata (fig. 646 A en B).

Evenzeer spaart de snede door den steel den pes pedunculi en is ook de straling uit de schors door de capsula interna daarin ongedeerd, behalve dan enkele vezelbundels, die uit de temporale afdeeling van den cortex in den pes pedunculi overgaan.

Daarentegen doorsnijdt deze snede verschillende kernen en bundels:

1. het corpus geniculatum mediale, 2. den lemniscus, 3. de frontale straling uit de roode kern, 4. door de regio subthalamica heen, de rest van het dorsale gebied der formatio reticularis pedunculi, en 5. snijdt zij door den nucleus praebigeminalis heen, de heuvels van het mesencephalon van den hersenstam af.

Tengevolge van deze verwonding vindt men in de capsula interna een groot aaneengesloten veld van ontaarde en meerendeels verdwenen vezels. Dit veld is gelegen dorsaal van het, door sparing van het corpus geniculatum laterale, intact gebleven veld der optische straling naar de achterhoofdskwab (fig. 645 C, fig. 646 A en B, fig. 647 A).

Het is ventraal gelegen van een ander intact deel der straling in de capsula interna. Dit wordt gevormd door intacte zenuwvezels, die uit het ongedeerde deel van de temporale en de geheele parietale en frontale afdeeling der hersenschors naar den intacten pes pedunculi toegaan. Het veld met ontaarde vezels,

Sluiten