Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In fig. 657 A ziet men de rechter normale zijde en in fig. 657 B de linker geopereerde zijde. De laatste is al herkenbaar aan de onvolledige degeneratie der pyramide en de partieele atrophie van den lemniscus medialis.

In fig. 657 A ziet men dan aan de normale zijde de normale pyramide en den normalen lemniscus medialis. De laatste ligt tegen de middellijn in het corpus trapezoides met zijn drie kernen. Op het trapezoied rust de oliva superior. Men ziet ditzelfde in de foto fig. 657 (2).

De stria acustica zendt haar vezels, deels gekruist, deels ongekruist, naar een veld dorsaal van deze olijf. Dit veld is als een secundair ascendeerend acusticus-veld bekend en wordt aan de laterale zijde van den tractus centralis tegmenti tusschen de vezels van de stria acustica gevonden.

Tusschen de oliva superior en den naar buiten tredenden wortel van den N. facialis liggen in ventro-dorsale richting op elkander gestapeld:

1. de bundel van Gowers of de tractus spino-cerebellaris ventralis, die zich tusschen de vezels van het trapezoied bevindt en zich tot aan de periferie van den steel uitbreidt,

2. de tractus spino-thalamus of de bundel van E d i n g e r.

3. de tractus rubro-spinalis of de bundel van von MonakowP a v 1 o v. Deze breidt zich nog lateraal van den facialis-wortel, langs de kern van den tractus spinalis N.V. uit.

Te zamen met den tractus secundarius ascendens N. VIII begrenzen deze bundels dus den tractus centralis tegmenti lateraal. Aan de mediale zijde ervan vindt men den fasciculus praedorsalis, die grootendeels in de formatio reticularis medialis is gelegen, maar voor een kleiner deel nog in de laterale af deeling ervan. Meer dorsaal vindt men in de mediale reticulaire af deeling den fasciculus longitudinalis posterior en lateraal van dezen bundel, ventraal van de facialis-knie, een bundelveld, deels door ascendeerende secundaire trigeminus-vezels gevormd, deels door vezels van de vestibulomesencephalische baan.

De laatstgenoemde bundel begrenst den centralen tegmentum-bundel dorsaal. Aldus in het midden van de formatio reticularis lateralis gelegen, is echter de tractus centralis tegmenti zelf uit twee vrij scherp van elkander gescheiden velden opgebouwd. Ventraal in dit gebied ligt een aaneengesloten veld van dunne bundels, dicht opeengeplaatst van een eigenaardigen vorm. Tegen de oliva superior aan ligt een breed ventraal stuk, dat een dunnen uitlooper langs de instralende vezels der stria acustica (in lager niveau langs de „vezels uit de facialis-kern naar de knie") vrij ver dorsaalwaarts zendt. (Fig. 657 A en fig. 657 (2) A).

In dit veld hebben wij in het vorig hoofdstuk den pallido-rubro-olivairen bundel een plaats aangewezen.

Dorsaal in dit gebied neemt men een veld waar met veel dikkere vezelbundels, gescheiden door grijze strooken van grijze stof, waarin enkele groote cellen zijn gelegen. In dit veld werd in het vorig hoofdstuk de plaats van den pallido-rubro-reticulairen bundel gezocht.

Sluiten