Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgetrokken veld. De meest frontaal geplaatste oorsprongsbundels van het kamsysteem doorboren steeds de hier nog merglooze, ventrale afdeeling der capsula interna. Tegelijkertijd neemt men echter aan de basis van den nucleus pallidus een opvallende verandering waar. Uit de basis van den nucleus pallidus tusschen de laatste rest van het veld van h2 en de ansa lenticularis, die beide hier hun einde bereikt hebben, begint zich een straling te ontwikkelen, die zich om den hersensteel zal heenslaan, de ansa peduncularis. Daarmee begint tevens de eerste aanleg van den pedunculus inferior thalami, hier voor de eerste maal getroffen. Het doet zich voor als een veld, ventraal gelegen van het frontale einde van het veld h2, dus ventraal van het kamsysteem.

De pedunculus inferior thalami neemt, zooals de twee teekeningen in fig. 665 ons leeren, snel in omvang toe.

In fig. 665 A (No. 443 der serie) is een teekening eener snede afgebeeld, die al vrij ver frontaal van het ganglion mammillare het striatum treft. Tevens doorsnijdt zij den tractus opticus vlak voordat hij in het chiasma overgaat.

Van het kamsysteem of van het veld h2 van Forel is niets meer te bespeuren. Maar uit het binnenste lid van den gemyeliniseerden nucleus pallidus ontspringen een groot aantal vezels, die als ansa peduncularis het, hier merglooze, dwars doorsneden voorste been der capsula interna aan de ventrale zijde omkransen, om vervolgens door den pedunculus inferior thalami, in de hoofdkern van den nucleus anterior thalami over te gaan. Echter komen de oorsprongsbundels van dien thalamus-steel niet alleen uit de beide geledingen van den nucleus pallidus voort. Langs de regio innominata komen tal van andere vezels, welke de middelste laag der vezels vormen, die den hersensteel basaal omkransen. Ook deze helpen aan den opbouw van den pedunculus inferior thalami en in het midden dezer vezellaag ligt de micleus basillaris (M e y n e r t's nucleus ansae peduncularis). Eindelijk komen er uit de regio innominata zelf, dus uit het rhinencephalon, de meest naar binnen toe gelegen vezels, die den hersensteel omkransen.

Uit deze drie lagen vezels, le de uit den nucleus pallidus ontsprongen vezels vlak tegen den hersensteel aan, 2e de vezels uit den nucleus basillaris mediaal ervan gelegen, 3e de vezels uit de regio innominata, die de meest mediale laag vormen — uit deze drie lagen vezels bouwt zich de pedunculus inferior thalami op.

Fig. 665 B (No. 469 der serie) geeft de teekening eener snede door het caudale einde van het chiasma opticum. Nu wordt het beeld geheel beheerscht door den ondersten thalamus-steel, die zich op dezelfde wijze opbouwt als in fig. 665 A gezien werd. Hij gaat in den nucleus anterior thalami over. Hier is de pedunculus inferior thalami, de verbinding tusschen epithalamus en striatum, door zijn grootsten omvang getroffen.

Het is, naar het mij voorkomt, zelden mogelijk, de volmaakte scheiding tusschen kamsysteem en pedunculus inferior thalami zoo klaar te demon-

Sluiten