Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streeren, als bij de hersenen van zulk een kind van 4 maanden oud. Het schijnt mij dan ook onjuist om van het kamsysteem te spreken als van een strio-thalamische baan.

Fig. 665.

Twee sneden door het frontale corpus striatum bij een kind, 4 maanden na de geboorte.

pedunculus inferior thalami.

A. door het frontale einde van den tractus opticus.

B. door het chiasma opticum.

an. pcd. = ansa peduncularis. c. ƒ. d. = columna fornicis descendens. c. ant. = commissura anterior. c. Me. = commissura M e y n e r t. ch. opt. = . chiasma opticum. N. opt. = Nervus opticus, n. bas. = nucleus basillars. n. caud. = nucleus caudatus. n.ant.th., n.lat.th., n.ret.th. = nucleus anterior, lateralis, reticularis thalami.

tr. opt. = tractus opticus.

Zoowel in het kamsysteem als in den ondersten thalamus-steel loopen strio-thalamische; zoowel als thalamo-striatale bundels, maar door het kam-

WINKLER V. , 0

Sluiten