Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan is de bijkern, door de groote cellen nog altijd duidelijk van de hoofdkern te onderscheiden, veel grooter geworden en de overeenkomst tusschen het tuberculum anterius van mensch en konijn is belangrijk toegenomen.

De stria medullaris dorsalis thalami scheidt de hoofdkern af van den nucleus ventralis thalami, terwijl de directe voortzetting der dorsale thalamusstraling, de hoofdkern tegen de bijkern begrenst. De hoofdkern is thans door veel meer vezels doorboord, dan in de voorafgaande doorsneden.

De rijkdom aan fibrae transferentes neemt, naarmate men meer naar achteren komt, steeds toe, zoodat ten slotte de hoofdkern daardoor zelfs in twee of drie stukken wordt verdeeld.

Bij den mensch gebeurt het evenmin, dat tengevolge van haarden in het voorste gedeelte der hersenen het tuberculum anterius geheel verdwijnt. Sterk verkleind, maar nog altijd zichtbaar is het bijv. in fig. 665 B in hersenen, waar echter een omvangrijke verwoesting van het striatum, ook het voorste gedeelte van het tuberculum tot ondergang genoopt had.

Het gelukt dus naar mijn meening niet, om door een beleediging van het pallium zonder meer, bij zoogdieren of bij menschen, een vernietiging van het geheele tuberculum anterius tot stand te brengen.

Eerst als het rhinencephalon en de voorste afdeeling van het striatum bij zoogdier of mensch, tegelijkertijd met het voorhoofdsgedeelte van het pallium vernield zijn, verdwijnt het tuberculum anterius geheel en met deze kern ook de bundel van Vicq d'Azyr.

Daardoor onderscheidt zich het tuberculum anterius van de omliggende laterale, ventrale, reticulaire en mediale thalamus-kernen, die ieder na een min of meer bepaalde schorsbeleediging verdwijnen.

Om die reden wordt het tuberculum anterius gedeeltelijk beschouwd als te behooren tot den epithalamus. Voornamelijk het voorste gedeelte er van mag tegenover den thalamus gesteld worden. De epithalamus is ouder. Dit gedeelte ervan hangt voor een deel van het rhinencephalon af. Maar daarnaast is het voorste gedeelte van het striatum nog een deel van het telencephalon, waaraan het tuberculum anterius tevens ondergeschikt is. Ten slotte echter is het met de frontale hersenen verbonden, en bepaaldelijk met het voorste gedeelte van het pallium schijnt er een verbinding te zijn, waardoor een ander gedeelte der grootcellige kern van het tuberculum anterius weer tot den eigenlijken thalamus met pallium-verbindingen nadert.

Vatten wij thans samen, wat wij omtrent het tuberculum anterius thalami hebben geleerd.

Vergelijkend-anatomische gronden, teratologische gronden, experimenteele gronden en pathologisch-anatomische gronden doen ons een deel van dit ganglion kennen als afhankelijk van het rhinencephalon, en daarom als een deel van den epithalamus.

Vergelijkend anatomisch blijkt bijv. dat Cetaceën, zoogdieren die in het water leven en het geheele rhinencephalon met het voorste gedeelte van

Sluiten