Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De pedunculus conarii is echter volstrekt niet de eenige bundel, die in het ganglion habenulae overgaat. Machtiger dan deze is de taenia thalami of de habenula, die langs den dorsalen rand van den 3den ventrikel loopt, ook met het tuberculum anterius verbindingen maakt en het ganglion habe-

Fig. 681.

Afbeelding eener snede, die de menschelijke epiphyse en het subcommissurale ependymale orgaan (Ep.) treft. Links gaat de pedunculus conarii in de commissura posterior over. rechts in het ganglion habenulae. (zie tekst.)

nulae aan de mediale voorzijde bereikt om het dan, van dorsaal uit, geheel

met vezels te omhullen.

Maakt men een reeks transversale doorsneden door het ganglion habenulae van het konijn, van welke er een in fig. 682 is geteekend, dan kan men daarin een aantal feiten, hierboven vermeld, waarnemen.

De doorsnede in fig. 682 treft ongeveer het midden van dit ganglion en

Sluiten