Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De celstructuur van het ganglion habenulae ziet men nauwkeuriger in een celpraeparaat, zooals er bijv. in fig. 683 een afbeelding is gegeven eener met thionine gekleurde doorsnede ervan bij het konijn.

Dan ziet men de kleincellige kern opgebouwd uit zeer kleine cellen, die in rijen zijn gelegen waartusschen zoowel vezels uit de taenia, als uit den pedunculus conarii en den bundel van M e y n e r t uitstralen.

Fig. 683.

Teekening eener doorsnede door een cel-praeparaat volgens N i s s 1 door het ganglion habenulae van een konijn. f. Mey. — fasciculus retroflexus. n. p. ep. = nucleus para-ependymalis. n. pa. ce. ha., n. ma. ce. ha. = nucleus parvo-cellularis en magno-cellularis van het ganglion habenulae. ped. coti. = pedunculus conarii. taen. th. = taenia thalami V. III. - ventriculus tertius.

De laterale kern bestaat echter uit meer dan een kern. Het meest laterale gedeelte ervan bevat vrij veel grootere cellen, die groepsgewijze zijn gelegen in reticula. De reticula van grijze stof dringen tusschen de laterale vezelbedekking van het ganglion in en zijn de dragers dezer groote cellen. Daarentegen maakt het middelste gedeelte van het ganglion habenulae een eenigszins anderen indruk. De cellen zijn daarin nog iets grooter dan de laterale, groeps-

Sluiten