Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewijze in reticula gelegen cellen. Zij liggen niet meer in vezelrijke reticula, maar in een meer homogene tusschenstof.

De bundel van M e y 11 e r t geeft echter zijn vezels aan alle drie

kernen af.

Fig. 684.

Teekening eener snede door het menschelijk ganglion habenulae (Weiger t-P a 1praeparaat). ƒ. JVIcy. — - fasciculus retroflexus. (j. pavci-cp. — nucleus para-ependymalis. fi. lat. g. hab., 'li. vicd. ff. Iiab. = nucleus lateralis en medialis van het ganglion habenulae.

Bij den menseh is het ganglion wellicht iets meer gecompliceerd gebouwd, maar toch zoodanig, dat het door zijn bouw nauw verwant is aan dien, welken wij bij het konijn hebben leeren kennen.

Ook daar ziet men in het vezelpraeparaat (fig. 684), dat, zoodra de

Sluiten