Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 685.

Teekening eener doorsnede van het menschelijk ganglion habenulae (naar een thionine-praeparaat).

Cornm.post. = commissura posterior. Ep. = subcommissurale ependymale orgaan, n.pa.ce.hab., n.ma.ce.hab. = kleincellige of mediale, en groot,cellige of laterale habenula-kern. ped. con. — pedunculus conarii. taen. thal. = taenia thalami.

HET DIËNCEPHALON.

Sluiten