Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerlingen, Sjaaf, Overbosch, van Heuven en Biemond. Zij leeren ons de zeer nauwkeurig omschreven localisaties in den nucleus geniculatus lateralis kennen, als gevolg van plaatselijk verschillende, retinale verwoestingen.

Allereerst bij het konijn. Er blijkt daar, zooals door fig. 695 (overgenomen uit de dissertatie van Dr. Overbosch) wordt toegelicht, dat men op eenvoudige wijze een schematisch overzicht van de localisaties in den nucleus geniculatus lateralis geven kan.

De 4 retinale quadranten blijven ten opzichte van elkander in den nucleus geniculatus lateralis in dezelfde volgorde vertegenwoordigd, als zij in de retina waren gelegen. De onderste (ventrale) retina-quadranten vinden echter

= = temporaalonderquadrant + + + + = temporaalbovenquadrant • •••• — nasaalonderquadrant I M I I | = nasaa'bovenquadrant

Fig. 695.

Schematische voorstelling van de projectie der vier retina-quadranten op het gekruiste (boven) en ongekruiste (beneden) corpus geniculatum externum bij het konijn.

Naar de dissertatie van Dr. Overbosch.

in die kern een dorsale plaats, de bovenste (dorsale) retina-quadranten een ventrale plaats. De laterale retina-quadranten geven een mediaal geplaatste degeneratie-vlek in de kern, en de mediale quadranten brengen een lateraal geplaatste degeneratie-vlek daarin teweeg.

Met één oogopslag overziet men in de zinrijke schematische voorstelling van de kern, deze stellingen in fig. 695. Volkomen dezelfde rangschikking wordt weergevonden bij de kat. Zij-wordt toegelicht door fig. 696, die eveneens aan het proefschrift van Dr. O v e r b ojs c h is ontleend.

Nergens bij konijn of kat is gebleken, dat de ontaarde vezelvelden, die

Sluiten