Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d a c li heengaan en daaraan langs den lemniscus medialis worden toegevoerd.

d. de nucleus reticulo-lateralis thalami. Daaronder verstaan wij een kerncomplex, dat uit de af deelingen der laterale kern, de reticulaire kern en den nucleus magnocellularis is opgebouwd, alsmede uit een deel van de kern, die bij het konijn wel nucleus posterior wordt genoemd. Dit complex is verbonden met een schorsgebied, langs den medialen mantelkant der hemispheer, waar het middelpunt ligt, dat zeer geleidelijk over een groot gedeelte der hemispheer is uitgebreid. Dit kerncomplex is aan de periferie verbonden door zeer gecompliceerde en nog niet voldoend bekende bundels, waarlangs impulsen voor aanraking, pijn en warmte tot haar worden geleid (tractus spino-thalamicus enz.).

e. de nucleus medialis of dorsalis thalami omvat een omvangrijk kerncomplex, waartoe ook de intermediaire thalamus-kern behoort. Dit kerncomplex is het minst goed bekend. Stellg bestaat er verwantschap tusschen deze kerngroep en de twee vorige beschreven groepen. Zij richt haar projectiesystemen en ontvangt hen uit een schorsgebied, tusschen de parietale en de mediale schorsgebieden gelegen. Wellicht is zij aan de periferie verbonden met den trigeminus-lemniscus.

Bovendien echter bevat deze kerngroep een celgebied, dat verbindingen aangaat met het striatum en eerst teniet gaat, wanneer naast de schors ook het striatum wordt verwijderd.

B. Kernen, die wel corticale projecties ontvangen, in de eerste plaats cortico-tectale vezels, maar die geen projectievezels op de schors werpen. Zij gaan dus door de exstirpatie van het pallium niet te gronde, haar cellen blijven onveranderd.

Daartoe behooren

a. de door N i s s 1 zoogenaamde nucleus praebigeminalis, die eigenlijk een in den thalamus voorgeschoven stuk van den voorsten mesencephalen heuvel is en b. de medio-ventrale afdeeling van den nucleus geniculatus lateralis, die evenmin door schors-exstirpatie tot atrophie wordt gebracht.

c. de laterale afdeeling van den nucleus geniculatus medialis, waaruit de commissura von Gudden ontspringt.

Aldus wordt de thalamus van het konijn een kerngroep, die van hetgeen door ons als epithalamus werd beschreven, in den nucleus anterior thalami nog een deel bevat met een projectie op het voorhoofdsgedeelte der hersenen, maar verder wordt opgebouwd uit de beide nuclei geniculati, een laterale, een ventrale en een mediale of dorsale kern, en waaraan als een praetectum de nucleus praebigeminalis is verbonden.

c. De kernen in den normalen thalamus van de hoogere zoogdieren en bij den mensch.

Het verschil, dat bestaat tusschen de nog eenvoudige thalamus-kernen van het konijn en de in volgorde meer samengestelde van kat, hond, aap en

Sluiten