Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mesencephalon. De ventrale zijde dezer kern wordt omvat door den tractus opticus. Deze kern ligt bij den menscb zoo ver ventraal gedrongen, dat alle afdeelingen der middelste thalamus-straling, voor zoover zij vezels naar de

Fig. 707.

Afbeelding eener snede, die het oceipitale einde van den nucleus geniculatusvan de katraakt. Dit ganglion is door den vermeerderden omvang der middelste thalamus-straling niet meer alleen in oeeipitale richting, maar ook in ventrale richting verschoven. (Zie verder tekst.)

achterhoofdskwab en naar de slaapkwab zenden, een grooten boog langs haar dorsale vlakte moeten beschrijven.

De straling naar de achterhoofdskwab gaat van den nucleus geniculatus lateralis zelf uit en bestaat zoowel uit aanvoerende als uit afvoerende schorsvezels. Vroeger hebben wij deze straling reeds leeren kennen in het z.g.

Sluiten