Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke wijze de ontaarding der beide lemnisci met M a r c h i's methode zichtbaar wordt.

In fig. 713 A (No. 90 der serie) wordt het middelste gedeelte van het operatieveld afgebeeld. Nog voordat het centrale kanaal in den 4der ventrikel is overgegaan, ziet men hoe aan weerszijden de steek de achterstreng en daarmee haar kernen vernietigd heeft. Links is de kern van von Monakow nog gespaard. Beiderzijds wordt de laterale zijde der steekverwonding, die de achterstreng-kernen vernietigt, door den tractus spinalis N. V en het corpus restiforme begrensd. Van den medialen rand der steekwonde degenereeren fibrae arcutae, die dorsaal van de hier getroffen pyramiden -kruising overgaan in de met M a r c h i-korrels bezette kruising der lemnisci.

In fig. 713 B (No. 221 der serie) ziet men in het hoogere gedeelte der medulla oblongata, beiderzijds de lemnisci gedegenereerd en door Marchikorrels, die dicht opeenliggen, scherp afgeteekend tusschen pyramide en n. olivaris inferior gelegen.

In fig. 713 C (Nr. 403 der serie), die een afbeelding geeft eener snede door het corpus trapezoides, ziet men wederom beide lemnisci ontaard tusschen de naar buiten gaande wortelvezels van den N. abducens en de middellijn in het corpus trapezoides gelegen.

De korrels liggen hier minder dicht opeen, omdat er voortdurend intacte vezels aan de lemnisci worden toegevoerd, welke vooral ventraal en mediaal van de ontaarde vezels plaatsing vinden.

In fig. 713 D (No. 531 der serie), die de afbeelding geeft van een snede

door de V a r o I's-brug, ter hoogte van den achtersten heuvel van het mesen-

cephalon, ziet men, dat de ontaarde vezels van den lemniscus in laterale

richting gaan afwijken in den nucleus reticularis pontis. Het mediale gedeelte

van beide lemnisci is, zooals men waarneemt, hier uit geheel normale vezels opgebouwd.

Opgemerkt verdient te worden, dat er geen ontaarde vezels afwijken naar het mesencephalon. Noch in den achtersten heuvel, noch in den voorsten heuvel van dit hersengedeelte worden M a r c h i-korrels aangetroffen.

In fig. 713 E (No. 684 der serie) is de afbeelding eener snede geteekend, c ie door den hersensteel, de roode kern en den voorsten mesencephalen heuvel gaat. De ontaarde vezels van den lemniscus zijn nog verder lateraal-waarts a geweken, dorsaal van de substantia nigra en van den tractus peduncularis transversus. Van nu af wordt echter om de plaatsruimte alleen de linker emniscus geteekend, te eer, omdat er nauwelijks verschil in degeneratie tusschen de linker en de rechter zijde bestaat.

In fig. 713 F (No. 755 der serie) vindt men de teekening eener snede die door het caudale einde van den thalamus en de commissura posterior gaat.'

De ontaarde groep van lemniscus-vezexs ligt thans in de dorsale afdeeling van de stna medullaris ventralis thalami en wijkt in de dorsaal van deze s na gc egen ventrale thalamus-kern af. Zij blijft voornamelijk in het ventrale

Sluiten