Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In verband daarmee is de meest mediale afdeel ing van het veld van Wemicke evenzeer tenietgegaan en de haard dringt langs dit veld heen in de retro-lenticulaire afdeeling van den hersensteel.

Omdat de vrouw betrekkelijk spoedig overleed, werd er geen zekerheid verkregen, of de hemianopsie neiging vertoonde zich tot een quadrant-hemian-

Fig. 716.

Teekening van een haard in den menschelijken thalamus, gevonden bij een lijderes, ( ie tijdens het leven het „syndröme thalamique" met hemianopsie had vertoond.

(Beschrijving in den tekst).

opsie terug te trekken, dan wel of er andere redenen waren voor het somwijlen opklaren van het zien in het rechter gezichtsveld.

Weldra echter viel mij nog een andere ervaring ten deel. Op een drukken zittingsochtend der polikliniek meldde zich op 25 Febr. 1909 een 22-jarige jonge man aan, bij wien zich sedert Dec. 1908 een rechtszijdig syndröme thalamique had ontwikkeld. Zijn geschiedenis is uitvoerig meegedeeld in

Sluiten