Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Ztschrft. f. d. ges. Neur. und Psych. 1926. Bd. 104. S. 466). Nadat Pines

bij zoogdieren iets dergelijks had aangetoond, ziet Greving dat er bii den mensch:

1° een bundel ontspringt uit den nucleus supra-opticus, die door den

lypop ysen-steel heenloopt naar deze klier. De afbeelding in fig 724 A (fig

4 uit Greving's werk) doet dit duidelijk zien. Dezen bundel' noemt hij

den tractus supra-optico-hypophyseos en is de uitdrukking van een centrifugalen

bundel naar het hersenaanhangsel. Dit is in overeenstemming met de bevinding

van h. H. Lewy, die de cellen in den nucleus supra-opticus ontaard vond na wegneming van de hypophyse.

2°; er is nog een tweede bundel door Gr e ving aangetoond. Deze ontspringt uit den nucleus paraventricularis. Hij is in fig. 724 B (fig. 6 uit Gr e ving) zichtbaar. Hij wendt zich naar het tuber cinereum. Hij draagt den naam van tractus paraventricularis-cinereus. Volgens G r e v i n g bestaat er dus een regulatorisch zenuwstelsel voor de hormonen uit de hypophysis in net basale deel der substantia grisea centralis.

Dit bestaat uit den nucleus paraventricularis, die via den tractus paraven ncularis-cinereus naar het tuber cinereum geleidt. Daar wordt de nucleus supra-opticus ingeschakeld, welke door den tractus supra-optico-hypophvseos

de impulsen op de klier overbrengt. Deze voorstelling wordt vrijwel algemeen aanvaard. e

In den allerjongsten tijd is er door Dr. H. Broers een voortreffelijk onderzoek ingesteld naar de functioneele rol, die deze streek zou kunnen spelen (Experimenteele diabetes insipidus. Diss. Inaug. Utrecht. 31 Mei 1939 ) Ook hij aanvaardt G r e v i n g's gedachtengang over den bouw der basale substantia grisea centralis en steunt dien.

Want hij vindt éénmaal, na een dubbelzijdige verwoesting van den nucleus supra-opticus (bij hond 16. 1. c. pag. 84-85) een totale atropine van den Iobus posterior der hypophysis en een andermaal (bij hond 10.1. c. pag 124)

achterkwIbZljdig6 Verniding d6Zer kern' een gelijkzijdige atrophie van de

Omgekeerd als F. H. L e w y, die na exstirpatie van de hypophyse celveran eringen zag ontstaan in den nucleus supra-opticus, ziet Broers na beleediging van den nucleus supra-opticus, atrophie van den lobus posterior hypophyseos. 1

Voor B r o e r s zijn de hormonen uit de achterkwab stoffen, die het zout uit de weefsels losmaken. Wegneming der hypophysis kan een voorbijgaande polyurie geven die echter spoedig door het tuber wordt gecompenseerd Dan worden in het gebied van het tuber cinereum rondom den nucleus supraopticus nieuwe hormonen voortgebracht.

„ 'I",,':"l7|IJ,li?l0 ™rnieling ™ het tuber elnereum (nuoleus supra-

opteus) werd door Broers een blijvende polyurie waargenomen, terwijl " : r te «r°"de g'°8- dergelijke ervaringen zijn ook door „deren O • ( a ra u g en E o u 8 s y). Dit alles moge ten bewijze strekken, dat

WINKLER V.

Sluiten