Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 726 C.

der commissura van Meynert daarheen. En in dit verband mag ik er wel aan herinneren, dat jnist in die streek van den hypothalamus, in de commissuur van M e y n e r t, in de 6e maand van het foetale leven de eerste vorming van merg in de vezels wordt waargenomen.

Tot zoover over den bouw van het tuber cinereum van het konijn. Bij cerco-pithecus is die bouw door Friedemann (Die Cyto-Architectonik des Zwischenhirnes des Cercopithecus. Journ. f. Psych. u. Neur. 1912. Bd. 18.

S. 309), door G r ü n t h a 1 werd hij bij den hond, door M a 11 o n e en G r e v i n g bij den mensch beschreven.

Bovendien lijdt het geen twijfel, dat de basale substantia grisea centralis op allerlei wijze verbonden is met den thalamus.

Immers het voorste gedeelte van het tuber cinereum staat evenals de substantia perforata anterior door den pedunculus inferior thalami in directe verbinding met het tuberculum anterius thalami. Verder staat het tuber cinereum ook in directe verbinding met het corpus mammillare en via den tractus mammillo-thalamicus (bundel van V i c q d'A z y r) wordt er wederom

Sluiten