Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoutarm of zoutloos dieet, en op grond van het feit, dat bijnierlooze honden met minder cortine toe kunnen, wanneer zij veel keukenzout gebruiken. Wij deden echter de ervaring op, dat natriumchloride per os gegeven reeds in veel geringere dosis dan 30—40 gr. zeer ongaarne wordt genomen en dat men spoedig bij den patiënt op grooten weerstand stuit. Men zal dus moeten probeeren dezen tegenzin te overwinnen door bepaalde voeding en voedselbereiding. In de acute toestanden moet men echter geen tijd laten voorbijgaan en dadelijk de behandeling met cortine beginnen, want zout kan een tekort aan bijnierschorshormon niet vervangen.

De gezamenlijke beschouwingen over de ziekte van Addison kunnen wij op dit oogenblik dus anders beëindigen dan eenige jaren geleden, want in elk geval kan met nadruk gezegd worden, dat de ziekte van Addison, dank zij de cortine, niet meer de onbeïnvloedbare aandoening van vroeger is; de prognose is aanzienlijk verbeterd en een meer of minder volledige substitutie zal wellicht in de toekomst mogelijk blijken op dezelfde wijze als thans met behulp van insuline bij den diabetes reeds het geval is.

Amsterdam

Prof. Dr. P. Buitinga

Sluiten