Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veranderde baarmoeder slijmvlies wordt afgestooten en de vronw „menstrueert".

In de verschillende stadia van dit proces kunnen nu stoornissen optreden, die het tot stand komen van de menstruatie verhinderen. Zoo kan de amenorrhoe worden veroorzaakt door stoornissen in het groeiproces der follilcels.

a. Wanneer de hoeveelheid follikelrijpingshormoon, die door de voorkwab der hypophyse gevormd wordt, te gering is om tot de vorming van het rijpe blaasje van de Graaf te leiden, groeien de follikels wel tot een bepaalden graad, maar dan houdt de verdere ontwikkeling op en gaan zij te gronde. Dit is het proces der follilcelatresie. Bij den onvolledigen groei dezer follikels wordt wel follikelhormoon gevormd, maar waarschijnlijk niet voldoende om het baarmoederslijmvlies op de normale wijze te doen prolifereeren. Doordat de vorming van het follikelhormoon niet plotseling, zooals in den normalen cyclus, ophoudt, wordt het, bovendien niet volledig geprolifereerde baarmoederslijmvlies, niet afgestooten; de bloeding blijft uit; de vrouw is amenorrhoisch.

b. Het kan ook zijn, dat de werking der voorkwab van de hypophyse voldoende is, om tot een normaal beloop der follikelrijping te leiden, maar dat het follikelapparaat niet in staat is op de hormonale prikkels uit de hypophyse te reageeren, zooals dat het geval is, wanneer door een ontwikkelingsstoornis het follikelapparaat slecht of in het geheel niet tot ontwikkeling is gekomen, wanneer het eierstoksparenchym door ziekten geleden heeft, of wanneer de vorming van een blaasje van de Graaf door een sclerotische eierstokskapsel belet wordt.

c. Ben andere oorzaak tot stoornis in de follikelrijping is de ontwikkeling van een corpus luteum-cyste. Zoolang het gele lichaam functioneert, wordt de rijping van een nieuwen follikel verhinderd. Pas wanneer het niet bevruchte eitje te gronde gaat, houdt de functie van het gele lichaam op en kan een nieuwe follikel gaan rijpen. Het gebeurt nu, dat het gele lichaam niet te gronde gaat, maar dat

Sluiten