Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de verschillende vrouwen schommelt de grootte van het bloedverhes dan ook binnen wijde grenzen. Er zijn echter vrouwen, die wel regelmatig menstrueeren, maar bij wie de bloeding zoo kort duurt en zoo gering is, dat zij duidehjk afwijkt van wat „normaal" is. In zulke gevallen spreekt men van hypomenorrhoe, die, evenals de a- en oligomenorrhoe dikwijls de uitdrukking is van een onvoldoende eierstoksfunctie, hetzij dat deze primair is of secundair door een verminderde werking van de voorkwab der hypophyse veroorzaakt wordt.

Het is begrijpelijk, dat bij amenorrhoe, oligo- en hypomenorrhoe de vrouwen vaak steriel zijn. Bij de echte, primaire amenorrhoe is de onvruchtbaarheid regel, en bij de andere vormen van verminderde eierstoksfunctie is steriliteit, zooals gemakkelijk in te zien is, een zeer dikwijls voorkomend begeleidend verschijnsel.

Over de behandeling van deze toestanden zou veel te schrijven zijn, indien wij ons hier niet hadden te beperken tot de mogelijkheden van een hormonale therapie. Toch zij er ook hier nadrukkehjk op gewezen, dat geenerlei behandeling mag worden ingesteld, voordat met zekerheid het bestaan eener intra- of extrauterine zwangerschap is uitgesloten, en dat men ter ondersteuning van een eventueel in te stellen opotherapie natuurlijk tevens gebruik zal maken van de andere behandelingsmethoden, die in den loop der tijden in talrijke gevallen getoond hebben bij te kunnen dragen tot een verbetering van de hypofunctie der eierstokken. Als zulke behandelingsmethoden komen in aanmerking die met emmenagoga (ijzer, arsenicum, kaliumpermanganaat, aloë en andere plantensoorten); een behoorlijk doorgevoerde kuur in een der vele, van ouds bekende badplaatsen; eleetrotherapie (diathermie); bestraling van de eierstokken of van de hypophyse met uiterst geringe doses Röntgenstralen. Tot de hormoontherapie behoort reeds de behandeling van amenorrhoe met schildklierpraeparakn, die in vele gevallen een goed gevolg heeft, vooral bij wat pasteuze jonge

Sluiten