Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENDOCRINE STOORNISSEN IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP EN BARING

Tijdens de zwangerschap treden er in het moederlijke organisme veranderingen van zeer ingrijpenden aard op, die bijna geen enkel orgaan onberoerd laten. Maar het zijn in hoofdzaak de organen met endocrine werkzaamheid, die deze veranderingen ondergaan, waardoor de reeds in het niet zwangere organisme zoo gecompliceerde verhoudingen in de samenwerking dezer organen nog meer samengesteld worden. Men denke slechts aan de anatomische veranderingen van de voorkwab der hypophyse en aan de in den laatsten tijd bekend geworden veranderingen in de hormoonproductie zoowel van voor- als achterkwab der hypophyse, aan de vergrooting en de vermeerderde functie der schildklier, aan de veranderingen in de bij schildklieren, in de epiphyse, in de bijnieren en aan den invloed van het in de eerste maanden der zwangerschap werkzame corpus luteum, om in te zien, welke belangrijke rol de endocrine organen reeds tijdens de normale zwangerschap spelen. In deze ingewikkelde verhoudingen komt nu nog een nieuw orgaan met machtige endocrine werking, de placenta, zijn invloed doen gelden. De belangrijkheid van de placenta als endocrien orgaan kan al blijken uit de enorme hoeveelheden gonadotroop hormoon, die in het begin der zwangerschap, en uit de niet minder groote hoeveelheden follikelhormoon, die vooral op het einde der graviditeit in het moederhjke bloed circuleeren en die beide in het moederhjke organisme door de placenta gevormd worden. Het is dan ook zonder meer duidelijk, dat tallooze stoornissen, die in de zwangerschap

Sluiten