Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENOPAUZE

A. De natuurlijke menopauze

Zooals de menarche, de eerste menstrueele bloeding, de uiting is van het feit, dat bij het kind de sexueele functies tot ontwikkeling gaan komen, zoo is het ophouden der menstruatie de aanwijzing, dat bij de vrouw de sexueele activiteit ten einde loopt. In onze streken treedt de menopauze in het algemeen in omstreeks het 48ste jaar, al zijn er een niet onbelangrijk aantal vrouwen, bij wie de menstruatie al eenige jaren vroeger is opgehouden of bij wie dit pas in het begin van het 6de decennium geschiedt. Soms houdt de menstrueele bloeding, die steeds met regelmatig interval terugkeerde, plotseling op; meestal gaat echter aan het voor goed wegblijven der bloeding een tijd vooraf, waarin de menstruatie onregelmatig was en er korter of langerdurende perioden van amenorrhoe bestonden, dikwijls afgewisseld door perioden van polymenorrhoe.

Sommige vrouwen ondervinden van deze verandering geenerlei stoornis in het algemeen welzijn, voor andere daarentegen is het climacterium, de „critische" tijd, een tijdperk van groot onbehagen. Ongetwijfeld worden de verschillende clinische verschijnselen, die gedurende dezen tijd optreden, veroorzaakt door veranderingen in de functie der eierstokken en der andere endocrine organen. De groote verscheidenheid dezer symptomen maakt het echter onmogelijk precies te zeggen, welke endocrine veranderingen verantwoordelijk zijn voor de verschillende verschijnselen. Zeker is het, dat de lichamelijke constitutie en de hiermee overeenkomende nerveuze gesteldheid van het individu van grooten invloed zijn op de wijze, waarop het climacterium zal verloopen.

Het kan niet onze taak zijn in dit bestek de volledige

Sluiten