Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een andere groep bezwaren wordt gevormd door fijnen in het beloop der bloedvaten, die eerst alleen bij druk, maar later ook spontaan ontstaan, b.v. aortalgie met angineuze bezwaren, die optreden zonder dat er arteriosclerose bestaat.

Het climacterium is ook de tijd, waarin dikwijls een verhooging van den bloeddruk waargenomen wordt, of liever, waarin sterke wisselingen in de grootte van den bloeddruk worden waargenomen. Deze wisselingen in den bloeddruk, die zich binnen wijde grenzen bewegen, komen meestal samen voor met andere verschijnselen, die op een verhoogde prikkelbaarheid van het vasomotorencentrum wijzen. De aanvallen van hypertonie gelijken in vele opzichten op wat men ziet na de injectie van adrenaline en vooral die vrouwen, die aan angineuze bezwaren, dus aan locale, pijnlijke vaatkrampen lijden, worden er door getroffen. Het spreekt van zelf, dat een verhooging van den bloeddruk in het climacterium slechts dan aan dezen toestand mag worden toegeschreven, wanneer de andere oorzaken voor hypertonie door een volledig onderzoek buitengesloten zijn.

Het zij nog eens herhaald, dat al deze subjectieve symptomen niet uitsluitend in het climacterium voorkomen, maar dat zij bij allerlei toestanden worden aangetroffen.

Een aandoening echter, die meer direct met het ophouden der eierstokswerkzaamheid schijnt samen te hangen, is die, der gewrichten. Deze climacterische, altijd chronische arthritis sicca moet wel als een stofwisselingsziekte worden opgevat, die, hetzij direct door het ophouden der eierstoksfunctie, hetzij door den invloed ervan op de andere endocrine klieren ontstaat, want men treft haar ook dikwijls aan bij jongere vrouwen, wanneer zich een amenorrhoe ontwikkeld heeft. Deze arthritis, die röntgenologisch gekenmerkt is door beenvernietiging aan de gewrichtskop, komt hoofdzakelijk aan de metacarpaalgewrichten voor. De arthritis der articulatio sacro-iliaca, die niet uitsluitend in

Sluiten