Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zou evenwel verkeerd zijn, op grond van de in de literatuur heerschende tegenspraak, nu bij de behandeling der climacterische bezwaren te volstaan met de middelen, die ons vroeger ten dienste stonden (algemeene hygienische maatregelen, dieetregeling, sedativa) en af te zien van de orgaan- en hormoonpraeparaten. Daarvoor zijn door goede clinici te vaak voortreffelijke resultaten dezer therapie bekend gemaakt. Vooral de congesties en de gewrichtsstoornissen kunnen, naar het oordeel van velen, een zeer gunstigen invloed van zulk een behandeling ondervinden. Het schijnt, dat men daarbij vooral gevolg ziet van het gedurende langeren tijd toedienen van orgaanpraeparaten en dat men met betrekkelijk geringe hoeveelheden kan volstaan (b.v. 3 dd. 1 a 2 tabletten ovarnon). Ook in de gevallen, dat men liever van de hormonen gebruik maakt, of waar men de behandeling met gedroogd eierstoksweefsel ondersteunen wil door het geven van een hormoonpraeparaat kan men een betrekkelijk geringe doseering toepassen (b.v. 3 dd. 100 I. E. menformon). Voor ernstige gewrichtsstoornissen, die zooals gezegd, dikwijls in het climacterium beginnen, hebben groote hoeveelheden menformon (10.000 en meer I. E.), blijkens mededeeling in de literatuur, soms goed gevolg, als andere middelen gefaald hadden.

B. De kunstmatige menopauze

Bij de operatieve behandeling van ziekten der vrouwelijke geslachtsorganen is men nu en dan genoodzaakt de eierstokken met of zonder de baarmoeder te verwijderen. In deze gevallen wordt plotseling de samenwerking der endocrine organen verstoord door het ophouden van de inwendig afscheidende werkzaamheid der eierstokken en het spreekt vanzelf, dat, evenals vele vrouwen bezwaren ondervinden van de natuurlijke menopauze, waarbij de hormonale invloeden van den eierstok geleidelijk ophouden, de plotselinge schok door de castratie in de hor-

Sluiten