Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van bepaald ras, geen haan te zijn om een bijzondere kleurenvariatie in zijn veerenkleed te bezitten die hem van een kip onderscheidt; ook een kapoen en een poularde (gecastreerde haan en kip) zien er, afgezien van den kam, uit als een haan, kleine quantitatieve verschillen voorbehouden, die, voor den fokker of liefhebber van groot belang, voor onze beschouwing te verwaarloozen en door bijomstandigheden te verklaren zijn. Het veerenkleed is in deze gevallen een vrouwelijk, niet een mannelijk kenmerk; naast het vrouwelijke type, bestaat een neutraal type. Welnu de mannelijke menschelijke castraat streeft er naar zooveel mogelijk in alle opzichten het neutrale type te benaderen. Hoe later de castratie plaats vindt, hoe moeilijker hem dit valt. Doch ook bij den vroegst denkbaren ingreep beletten bepaalde reeds van de geboorte af bestaande organen, die de vrouw mist, hem in elk geval het uiterste te bereiken, dat verwezenlijkt is in den toestand van een embryo van een paar maanden. Beschouwt men den castratie-invloed op deze wijze, dan is veel duidelijk, wat anders verwarrend werkt.

A. Urogenitaalapparaat. Het geslachtsapparaat van den castraat, voorzoover aanwezig, is klein, wat zich uit in den omvang van prostata, zaadblaas en penis. Vooral bij castraten die den penis missen is de mictie vaak bemoeilijkt. Yele bedienen zich van zilveren canules om te kunnen urineeren „als een man". Op den duur ontaardt dit dikwijls practisch in catheteriseeren.

B. Beenderstelsel. De pijpbeenderen groeien bij jonggecastreerden lang door, wat behalve een groote lichaamslengte een sterk overwegen van arm- en been- tegenover romplengte veroorzaakt. Dit verschijnsel vindt zijn verklaring in den vermoedelijken bevorderenden invloed der geslachtshormonen op sluiting der epiphysen, waardoor de groei eindigt. Niet daardoor verklaard wordt, het feit, dat laat-geeastreerden bij nauwelijks veranderde lichaamslengte vaak een in vele opzichten acromegaal type bezitten, wat erop zou wijzen dat geslachtshormonen de

Sluiten