Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

productie van groeihormoon zouden remmen (zie hoofdstuk reuzengroei). Een nadere opsomming der acromegale teekenen heeft hier wel geen zin. Vermeld zij verder slechts dat het beenweefsel gedeeltelijk gerarificeerd pleegt te zijn en dat de meeste schedelholten aanmerkelijk vergroot kunnen zijn (Skopten!)

O. Uiterlijk. Vele castraten hebben een neiging tot zwaarlijvigheid van het hypophysaire type. Ook waar dit niet het geval is valt een zekere afronding der lichaamsvormen gepaard aan slecht ontwikkelde musculatuur op, die quasi vrouwelijk aandoet. De mammac, vaak tamelijk ontwikkeld, bevatten waarschijnlijk nauwelijks vermeerderd klierweefsel. Van een adamsappel is weinig te zien, wat samenhangt met de niet uitgegroeide larynx (hooge stem! zie ook artikel over oor- neus- en keelaandoeningen). De huid is pigmentarm, vaak met rimpels. De beharing van het hoofd is meest overvloedig, ook op ouderen leeftijd, doch wordt vroeg grijs; die van oksels en schaamstreek is arm, de laatste van „vrouwelijke" begrenzing. Het lichaam is weinig behaard, terwijl een echte baardvorming, behalve wellicht op de kin, ontbreekt. V an al deze verschijnselen geldt, dat de toestand des te meer van die van een normalen man afwijkt, naarmate de castratie

vroeger plaats vond.

D. Endocrinon. De schildklier wordt gewoonlijk klein gevonden, somtijds echter zijn kroppen bij castraten beschreven. In beide gevallen is de, meestal voorbijgaande, myxoedeemachtige zwelling, vooral van het gezicht, kort na het castreeren begrijpelijk. Er zijn vage aanwijzingen voor een onderfunctie der epitheellichaampjes. Over bijnier en pancreas loopen de bevindingen en meeningen uiteen. De hypophyse wordt na de castratie grooter.

E. Vegetatieve en psychische verschijnselen. De castraat geldt als geneigd tot vasomotorische stoornissen, hij heeft een sterke neiging tot blozen en verbleeken, tot plotseling transpireeren, congestie en sterke dermografie. Al of niet tengevolge hiervan bestaat een neiging tot duizeügheid

Sluiten