Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan uitzondering bij eenmaal gelukte operaties pleegt te zijn. Slechts uit de school van Voronoff verneemt men optimistischer geluiden; deze legt echter den nadruk meer op het „verjongen" van oude mannen, dan op het behandelen van castraten.

Moge bij de transplantatie de vage hoop van een herstel ook der externe testikelfunctie iemand voorzweven, deze is bij voorbaat uitgesloten bij de voor de hand liggende hormoonbehandeling. Het z.g.n. mannelijke hormoon, waarvan men met recht mag betwijfelen of het het eenige belangrijke testikel-increet is, heeft nog een te korte geschiedenis dan dat wij thans reeds een oordeel over de waarde van deze therapie mogen uitspreken. Toch volgt uit de fraaie substitutieresultaten die men bij dieren kan verkrijgen, dat een proef met hombreol, erugon of een dergelijk bona fide preparaat in elk geval, dat om behandeling vraagt, is aangewezen. Yan tijd tot tijd hoort men van een psychisch succes met menformon; de moderne opvattingen over de beteekenis van dit „vrouwelijke" hormoon of van na eraan verwante stoffen voor mannelijke individuen sluiten bepaalde gunstige invloeden op den algemeenen toestand en het welbevinden van mannelijke castraten geenszins uit. In alle gevallen zal, tenminste van hombreol e.d. de hoogste

concentratie, die de industrie verstrekt en die de

beurs toelaat, de beste kansen geven.

Eunuchoidisme

Als aanhangsel willen wij eenige woorden wijden aan het eunuchoidisme, d. i. de toestand van iemand van het mannelijk geslacht, die, hoewel in het bezit van zijn testikel(s), symptomen heeft die aan castratie herinneren. Een uitvoerige beschrijving is na het voorafgaande wel overbodig, daar grootendeels naar het reeds besprokene kan worden verwezen.

Eunuchoid zijn in de eerste plaats lieden met, al of niet aangeboren, onvolledige testikelatrophie. Daarbij is in

Sluiten