Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is nog niet met zekerheid bekend, inhoeverre de verschillende processen de afscheiding van prolactine door de hypophyse en inhoeverre zij de werking van dit hormoon beïnvloeden. Het is overigens niet uitgesloten dat prolactine niet alleen op de borstklieren doch ook daarbuiten op het voortplantingsapparaat werkt.

Van de schildklier wordt opgegeven, dat zij de melksecretie remt en er zijn gevallen van overvloedige melkafscheiding bij vrouwen gepaard gaande met hypothyreoidie beschreven, terwijl men ook antithyreoidine heeft aanbevolen ter verhooging van de melksecretie. Een en ander staat evenwel nog niet met voldoende zekerheid vast.

De bijnier eindehjk beïnvloedt het geslachtsapparaat langs een nog nauwelijks bekenden weg. De aanwezigheid der bijnier is noodzakelijk voor normale lactatie en voor dit effect wordt een bijzonder hormoon, het zoogenaamde cortilactine aansprakeüjk gesteld waaromtrent nog zeer weinig bekend is. Bijnierschors-gezwellen kunnen bij vrouwen tot vermannelijking leiden, (zie hoofdstuk hirsutisme) bij mannen zooals gezegd tot feminisatie met gynaecomastie.

Onderzoek naar de endocrine genese in gevallen van feminisatie

Een hormonale oorzaak van verschijnselen van feminisatie is zeer waarschijnlijk in gevallen van gezwellen.

Onder deze speelt vooral het chorionepilhelioom een rol, hoewel ook dit veel vaker zonder, dan met gynaecomastie voorkomt. De diagnose is vooral dan van het grootste belang wanneer zich nog geen metastasen hebben gevormd. Zij wordt gesteund door hormonaal onderzoek der urine {positieve reactie volg. Aschheim en Zondek, eventueel verhoogde uitscheiding van Menformon).

Behalve het chorionepithelioom dat bijna altijd van den zaadbal uitgaat, komen zooals gezegd, gezwellen van de bijnierschors in aanmerking. Wanneer geen tumor in den buik palpabel is, zal een proeflaparatomie gewettigd zijn,

Sluiten