Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUBERTAS PRAECOX EN H1RSUTISME

Symptomatologie

Zoowel bij jongens als bij meisjes komen gevallen voor van vroege, zelfs van zeer vroege puberteit. Men ziet dan het kinderlijke uiterlijk vervangen door min of meer volwassen vormen: er is een te snelle lichamelijke ontwikkeling, een voor den leeftijd te sterke groei van de uitwendige genitalia, een praematuur optreden van de secundaire geslachtskenmerken en een te krachtige haargroei. Bij meisjes is deze afwijking veelvuldiger dan bij jongens; bij haar kan zelfs al in het eerste of tweede levensjaar de menstruatie optreden en in de literatuur zijn voorbeelden te vinden van zwangerschap op ontstellend jeugdigen leeftijd (b.v. op het 8e jaar). Jongens krijgen abnorm vroeg een erectio penis met libido, gevolgd door pollutio, waarin spermatozoën aantoonbaar kunnen zijn, de testes zijn voor den leeftijd te groot.

Lang niet altijd is het beeld zoo volledig: men neemt het te vroeg optreden van een aantal puberteitsverschijnselen waar, maar de te sterke ontwikkeling der geslachtsklieren met de te vroege spermatogenese, resp. ovulatie en menstruatie blijft achterwege. Men spreekt in deze gevallen ook wel van pubertas praecox; het zou juister zijn hier van pseudo-pubertas praecox te spreken.

Zoowel bij de echte als bij de pseudo-pubertas praecox wordt van sommige kinderen vermeld, dat zij reeds bij de geboorte opvallend forsch waren; andere waren aanvankelijk normaal en pas in den loop van het eerste of tweede jaar of nog later begon de snelle groei. Soms is de stoornis opgemerkt na een of andere infectieziekte (b.v. mazelen, meningitis) of men meent een andere oorzaak te kunnen aangeven; dikwijls ontbreekt elke aanleiding.

Sluiten