Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De mate der groeiversnelling is zeer verschillend; zoo kan een kind van 5 of 6 jaar er uit zien als iemand van 20 of 25; meestal is het verschil echter veel minder groot.

De dentitie, de tandwisseling, het optreden der verbeeningsTcernen en de verbeening der epiphysaire kraakbeenschijven kunnen eveneens vervroegd zijn. Dit laatste maakt, dat de lichaamslengte, die ten slotte bereikt wordt, de normale niet altijd overtreft; men zou dan mogen spreken van een tijdelijken reuzengroei. Er bestaat hier geen parallelisme, zoodat het b.v. voorkomt, dat de dentitie bij den werkelijk en leeftijd past, terwijl de beenkernen ver vooruit zijn.

Nu eens büjven de kinderlijke proporties bewaard,

dan weer niet.

De kinderen zijn gewoonlijk niet alleen te lang voor hun leeftijd, zij zijn ook forsch, ten deele een gevolg van een krachtig beender- en spierstelsel, ten deele van een dikken panniculus adiposus. Is vooral het spierstelsel sterk ontwikkeld, dan ontstaan het z.g. kinderlijke Heiculestype (Fig. 1); bij overmatige vetontwikkeling, voornamelijk op den romp en samengaande met dikke roode wangen, ontstaat het type van den kleinen bolleboos (Fig. 2).

Tegelijk met deze snelle ontwikkeling (niet zelden iets eraan voorafgaande) komt het tot sterken groei van de uitwendige genitalia, zoodat bij jongens van drie of vier jaar de penis 7 a 8 cm en langer kan zijn; ook de prostaat begint te groeien. Bij meisjes worden de uterus, de labia majora en minora, de clitoris en de mammae veel te groot.

De groei van de stembanden en van de larynxkraakbeenderen, die normaal bij de geslachtsrijpheid a an den man optreedt, komt bij deze patiënten dikwijls te vroeg en kan ook bij vrouwelijke patiënten worden waargenomen; zij krijgen dan een zware, lage stem.

De groei van het haar gaat met bovengenoemde afwijkingen ongeveer parallel; op zeer jeugdigen leeftijd

Sluiten