Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeker is de invloed op de lichamelijke ontwikkeling; wel weet men, dat bij den man castratie op jeugdigen leeftijd juist leidt tot eunuchoïeden reuzengroei.

Voor de gevallen, waarin de tumor is beschreven als afkomstig van bindweefsel (sarcoom, myxosarcoom enz.) moet men zich behelpen met de weinig bevredigende voorstelling, dat hij als prikkel op de gonaden heeft gewerkt, "want men zal niet het recht hebben deze diagnosen alle als onjuist aan te merken.

Wij gevoelen het bij den tegenwoordigen stand onzer kennis als een groot gemis, dat bij de pubertas praecox bijna steeds alle aandacht is geconcentreerd geweest op één orgaan, en dat weinig zorg is besteed aan beschrijving van de andere organen met interne secretie, wier beteekenis voor de vroegtijdige geslachtsrijpheid ons thans bekend is (hypophyse, bijnieren enz.). Bovendien mogen wij verwachten, dat in de toekomst het onderzoek op de aanwezigheid van bepaalde hormonen in de gezwellen en in de organen alsmede in bloed en urine, veel duidelijk zal maken, wat ons thans ontgaat.

2. Pijnappelklier

Een tweede orgaan, dat onze aandacht vraagt, is de pijnappelklier (glandula pinealis of epiphysis cerebri). Tumoten, die hiervan uitgaan, geven een reeks van verschijnselen, deels als gevolg van den verhoogden hersendruk, deels als gevolg van de bijzondere localisatie, die onmiddellijk de schedelholte als sedes morbi aanwijzen. Ontstaat het gezwel bij een jong kind van het mannelijk geslacht, dan kan het tot vroegtijdige ontwikkeling komen van het lichaam, van de uitwendige genitalia en van de secundaire geslachtskenmerken, die passen bij het geslacht van den patiënt. De testes zijn meestal normaal van grootte; een enkelen keer zijn zij voor den leeftijd te groot en blijkt bij microscopisch onderzoek de spermatogenese veel verder dan met den leeftijd overeenkomt. De intellectueele en psychische ontwikkeling zijn soms

Sluiten