Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannelijke physische en psychische eigenschappen ontwikkelen (virilisme). Als verdere veranderingen ziet men 3°. soms groote uitwendige geslachtsorganen, een donkere huidkleur, vergrooting der talgklieren en duidelijke striae ontstaan.

In geringe mate zien wij iets dergelijks nu en dan bij de zwangerschap en bij de menopauze-, er zijn vrouwen, die in de graviditeit en in het climacterium een aanduiding van snor en baard krijgen; de toeneming van het lichaamsgewicht is bij de menopauze een gewoon verschijnsel, en is in de eerste maanden der zwangerschap grooter dan verantwoord wordt door den groei der vrucht; het zwangerschapsmasker met de pigmentatie van de linea alba, van de mammae en andere deelen van het lichaam is algemeen bekend. Apert spreekt hier van een „hirsutisme physiologique atténué de la femme enceinte et de la ménopause".

Hij vestigt er de aandacht op, dat de striae lividae in het bijzonder bij de zwangerschap worden aangetroffen, en reeds duidelijk zijn vóór de omvang van den buik sterk is toegenomen, terwijl zij minder vaak voorkomen en minder duidelijk zijn bij vergrooting van het abdomen door andere oorzaken. Dit maakt waarschijnlijk, dat behalve de mate der rekking en de snelheid, waarmee deze tot stand komt, nog andere factoren een rol bij het ontstaan der striae spelen. En in deze meening wordt men versterkt door de waarneming, dat zij bij snelle vermagering voorkomen en dat zij soms opvallend sterk zijn bij gevallen van hirsuties, ook zonder veel vetvorming en op plaatsen, waar zij door rekking niet kunnen worden verklaard.

Behalve snor en baard komt als eigenschap van het mannelijk type een zware stem, terwijl terzelfder tijd het hoofdhaar vaak uitvalt. Intellect en psyche kunnen geheel normaal blijven; vaak gaan zij bij het hirsutisme achteruit; de uitdrukking van Apert, dat zich een „tendance au virilisme physique et psychique" ontwikkelt, klinkt in dit verband niet vriendelijk.

Soms zou een melanodermie ontstaan, die in alle opzichten doet denken aan die bij den morbus Addisoniï; dit is zeker niet constant en in vele gevallen van bij niergezwel wordt uitdrukkebjk de afwezigheid vermeld.

Sluiten