Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet steeds gaan de aanwezigheid van snor en baard bij de vrouw gepaard met andere afwijkingen: er zijn vrouwen, die al vroeg deze abnormaliteit vertoonen, maar in ieder ander opzicht (ook van menstruatie, graviditeit enz.) geheel normaal zijn, en ook in het climacterium kan zich deze „hirsutisme atténué" ontwikkelen zonder éénige verdere afwijking. En een anderen keer voegen zich daarbij een zware stem, uitval van het hoofdhaar, sterke ontwikkeling der talgklieren, hooge bloeddruk en diabetes: dit laatste komt zoo veelvuldig voor, dat de Franschen zelfs spreken van „diabete des femmes a barbe Deze is meestal van niet ernstigen aard, een enkele is zwaar.

Er zijn ook voorbeelden, dat in twee of drie geslachten een duidelijke haargroei van mannelijk type zich voortplantte bij vrouwen, die niets of nauwelijks eenig ander verschijnsel van hirsutisme vertoonden. Naar aanleiding hiervan wees Apert erop, dat er rassen van huisdieren zijn, waarin manlijke kenmerken constant bij de wijfjes worden aangetroffen, b.v. een schapenras, waarvan zoowel de ooi als de ram hoorns draagt. Omgekeerd draagt in een ander ras het mannetje geen hoorns, en er bestaan hoenderrassen, waarvan de haan denzelfden veerendos heeft als de kip, dus geen mooien staart en halskraag bezit, die bij den kapoen van dit ras wel verschijnen.

Men gebruikt tegenwoordig als synonym met hirsutisme vaak den term ,,syndrome génito-surrénaV'; deze is kort na Apert ingevoerd door Gallais, die er vier vormen van onderscheidde, waarvan er één (door hem le virilisme surrénal genoemd) vrijwel overeenkomt met het hirsutisme van Apert (Fig. 3). Gallais heeft er opmerkzaam op gemaakt, dat op het stadium van overmatigen groei vaak een kachektisch stadium volgt.

Een andere naam, die in de Duitsche literatuur nog al eens gebruikt wordt, is het interrenaal-genitale of het interrenale syndroom; de term vindt zijn verklaring in het feit, dat de aanleg van de bijnierschors bij lagere gewervelde dieren tusschen de nieren in gelegen is.

Onder hirsutisme wordt door sommigen alleen de abnormale beharing verstaan, onder virilisme alleen de manne-

Sluiten