Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dag komen hetzij door tegenwerking van het hormon van het werkelijke geslacht of op andere wijze.

Wanneer de verschijnselen van de verhoogde functie der bijnierschors — meer of minder volledig — aanwezig zijn, zonder dat men een gezwel van het orgaan kan aantoonen, staat men voor de moeilijke beslissing of men een operatie zal aanraden op een bepaald oogenblik — uit vrees van anders te laat te zijn — of dat men het geval nog zal aanzien. De ervaring heeft n.1. geleerd, dat de symptomen niet altijd progrediënt zijn, dat zij integendeel belangrijk kunnen teruggaan, hetzij na een behandeling b.v. met orgaanpraeparaten, hetzij spontaan. Ook is het bij volwassenen meermalen gebeurd, dat de vermoede tumor bij operatie niet werd gevonden, en dat later bij obductie de bijnieren macroscopisch en microscopisch normaal bleken te zijn.

4. HypopJiysis eerebri

Men heeft zich dan noodgedwongen neergelegd bij de voorstelling van een verhoogde functie zonder anatomisch substraat, totdat Cushing enkele jaren geleden aantoonde, dat in een deel dezer gevallen een basophiel adenoom van de voorlcwab der hypophyse bestond, dat hij als de primaire aandoening beschouwt.

Het belangrijkste verschil met den bijniertumor lijkt mij, dat bij dit adenoom een beenverweeking voorkomt, waarop de aandacht wordt gevestigd door de pijnen in den rug en door een eventueele kyphose van de wervelkolom met kleiner worden van de lichaamslengte; zij kan Eöntgenologisch aantoonbaar zijn door geringer kalkgehalte en door geringere hoogte van een of meer wervels. In één geval, waarin een groot aantal steentjes in de nierkelken gevonden werd, waren Ca- en P-waarden in het bloed en de Ca-uitscheiding in de urine normaal geweest. Omdat de aandoening diffuus is, zal het beginstadium ook aan den Böntgenoloog ontsnappen; soms gaat zij echter zoover, dat het been met een mes kan

Sluiten